El Tercer Sector insta les forces parlamentàries a fer un cordó sanitari contra els discursos d’odi i LGTBIfòbics

Un informe detecta discriminacions en salut, educació, habitatge, treball o justícia


La Taula del Tercer Sector ha instat les forces parlamentàries a fer un cordó sanitari contra els discursos d'odi i LGTBIfòbics. La seva presidenta, Francina Alsina, ha alertat que l'augment d'aquests discursos està tensant la societat fins al punt que algunes persones es veuen legitimades a discriminar i agredir.

Alsina ho ha dit durant la presentació d'un informe que ha detectat nombroses discriminacions cap al col·lectiu LGBTI pel que fa a l'accés a drets socials bàsics com l'educació, la salut, la justícia, l'habitatge o el treball. El document conclou que hi ha una LGBTIfòbia estructural i proposa diverses mesures normatives, pressupostàries i cíviques per reduir les dificultats d'accés als serveis i eliminar les discriminacions.

Alsina ha reclamat que la diversitat afectiva, sexual i de gènere és una realitat innegable que cal introduir a tot arreu i per això ha demanat polítiques i el compromís social per educar, sensibilitzar, conscienciar i transformar.

El document s'ha presentat aquest dijous a l'Ateneu Barcelonès en el marc d'un debat amb experts i persones implicades del col·lectiu. Aquest apunta que el 30% de les persones LGBTI a l'Estat no va a alguns llocs per por i la meitat de les que tenen parella eviten donar-se la mà en públic. A més, el 42% assegura haver viscut un episodi de discriminació l'últim any, segons l'Agència Europea de Drets Fonamentals. A Catalunya, la 'Primera radiografia de l'LGTBIfòbia' 2021) de la Generalitat, apunta que de les 252 denúncies rebudes durant els cinc anys de vigència de la llei 11/2014, el 53% són per homofòbia i el 21% per transfòbia.

L'informe analitza la situació en diversos àmbit. En el de la salut proposa la presència de la perspectiva de la diversitat afectiva sexual i de gènere (DASiG) en els estudis de ciències de la salut; la formació a professionals de la salut en DASiG, la implementació dels protocols i serveis existents a tot el territori i coordinació interdepartamental; l'acompanyament psicosocial en els processos de reproducció assistida; l'augment dels recursos per a la salut sexual i reproductiva; campanyes de sensibilització contra la serofòbia i desenvolupar el Pacte Social contra la no discriminació en l’àmbit autonòmic i estatal. També planteja la distribució efectiva de la PrEP contra el VIH; prohibir les cirurgies genitals en totes les variacions intersexuals que no comportin un risc per a la salut i aprofundir en una visió de drets i salut sexual en detriment de la visió de riscos i perills.

Perspectiva de la diversitat afectiva sexual i de gènere a l’escola

En educació, s'insta a la transversalització del contingut DASiG en el sistema educatiu des d'infantil a universitats; establir protocols i accions encaminades a la prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar per orientació sexual i identitat i expressió de gènere (OSIEG); superació de la lògica identitària; promocionar els valors de la coeducació i de DASIG en els documents del pla d’acció tutorial i de normativa de convivència; la formació a tots els agents de la comunitat educativa i impulsar recerques de temàtiques LGBTI a les universitats.

En habitatge, es reclama un parc públic d’habitatge per a l’emancipació de joves LGBTI en situació de vulnerabilitat; protocols d’actuació contra la discriminació a l’accés a l’habitatge i potenciar recursos per a la resolució de conflictes d’àmbit veïnal o de nucli de convivència. En l'àmbit laboral, es proposen accions encaminades al fet que l’espai de treball sigui amable i segur per les persones LGBTI; protocols de prevenció, detecció i intervenció davant de situacions de discriminació per OSIEG en l’espai de treball; impuls de polítiques d’inserció sociolaboral a empreses i administracions; implementació progressiva d'indicadors d’igualtat persones LGTBI en l’àmbit públic i privat i programes específics adreçats a les persones que exerceixen el treball sexual.

En l'àmbit de les administracions i els registres oficials, es demanen mecanismes àgils i despatologitzadors en relació amb la burocràcia administrativa; adequació dels formularis a la DASiG i familiar; la regulació normativa del canvi de nom de persones menors, migrades i no binàries i el respecte a la identitat de les persones migrades en els documents administratius.

Formació per als cossos policials

En l'àmbit judicial i policial el document proposa una millor coordinació entre els agents socials i institucionals que treballen les violències per motius d’OSIEG; formació específica per als cossos i forces de seguretat a les escoles de policia; equitat territorial i recursos de la fiscalia de delictes d'odi a tot Catalunya; estudis qualitatius per analitzar el fenomen de la infradenúncia; formació en DASiG als estaments judicials; implementació de recursos per un impacte social efectiu de les normatives vigents; desplegament del règim sancionador de les lleis contra la discriminació de gènere i LGTBIfòbia; i participació activa de les persones afectades en els processos judicials i administratius.

Respecte les famílies LGTBI, l'informe evidencia la necessitat de lleis que escapin de la lògica heteronormativa i biologicista; l'adequació de la realitat familiar en els registres i formularis institucionals; projectes que visibilitzin les realitats familiars en el sistema educatiu i en les institucions; canvis normatius que permetin la lliure circulació i reconeixement de parelles LGBTI a la UE i la millora en l’homogeneïtat de les normatives en relació amb el registre civil i a l’accés de tècniques de reproducció assistida.

Pel que fa a la gent gran i a les persones amb discapacitat, es demana equitat territorial en els estudis sobre les persones grans LGBTI i en els grups de treball que aborden temàtiques de gent gran LGBTI; projectes que donin visibilitat a l’experiència, la lluita i la memòria de les persones grans LGBTI; formació en DASiG i sensibilització en entorns assistencials; estudis sobre la realitat de les persones LGBTI amb discapacitat i programes específics adreçats a persones grans LGBTI i/o amb discapacitat.

Sobre immigrants i refugiats, la Taula del Tercer Sector reclama la necessitat d’una perspectiva feminista i formació en DASiG en els procediments d’asil; un model més flexible en els itineraris d’intervenció; promoure un canvi d’actitud per part de la societat receptora cap a la població migrada LGBTI; el foment de programes específics pel des-envolupament personal i professional de les persones migrades LGBTI; l'agilització en les tasques administratives i burocràtiques en els documents pertinents; la perspectiva interseccional en la fase d’acollida i procediment d’asil i el foment de la xarxa comunitària en els projectes d’intervenció.

Per últim, pel que fa als mitjans de comunicació, caldria abordar la realitat de les persones LGBTI més enllà de les notícies en les quals són el tema central; la formació sobre terminologia adequada; la utilització de llenguatge inclusiu i precís sense expressions ridiculitzadores i discriminatòries; la visibilitat del col·lectiu trans en els mitjans; el tractament despatologitzador en les notícies o que perpetuen certs estigmes; donar visibilitat a les persones LGBTI infrarepresentades i les diversitats familiars; no indicar la condició de persona LGBTI si no es requereix per comprendre el missatge; centrar-se en les situacions de desigualtat i no tant en les orientacions sexuals o identitats de gènere; una representació gràfica i audiovisual no estereotipada i més coordinació pel tracte informatiu entre les entitats LGBTI i els mitjans.

En definitiva, la Taula proposa introduir la perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere en àmbits cabdals com l'educació, la salut i la justícia, però també millorar la coordinació entre els diferents agents socials i organismes que aborden les discriminacions. També reclama protocols de prevenció, detecció i intervenció contra violències LGTBIfòbiques i assegurar una xarxa de professionals capacitats per donar resposta als casos de discriminació.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article