Les dones amb Alzheimer tenen menys probabilitat de participar en assajos clínics

Segons un estudi, el baix nivell educatiu de moltes dones grans és el factor que explica la seva infrarepresentació


Tot i que la malaltia d’Alzheimer afecta les dones en major mesura —entre les persones majors de 65 anys té una prevalença del 7,1% en dones i del 3,3% en homes—, elles tenen menys probabilitat de ser escollides per participar en assajos clínics.

Així ho indica un estudi d’Ace Alzheimer Center Barcelona, per al qual s’ha analitzat una cohort de 9.500 persones, formada per un 70% de dones i un 30% d’homes, diagnosticades amb deteriorament cognitiu lleu o amb malaltia d’Alzheimer, i en el qual s’assenyala que el nivell educatiu és el factor que explica la infrarepresentació de les dones en els assajos clínics, especialment les d’edat més avançada.

Segons l’estudi, que ha estat publicat a la  revista Alzheimer's Research&Therapy, moltes de les dones d’edat avançada han nascut en l’època de postguerra, fet pel qual no van tenir accés a educació, i per això no disposen de les habilitats bàsiques de lectura i escriptura, necessàries per poder avaluar el rendiment cognitiu de persones amb demència en assajos clínics. Així, el nivell educatiu baix és un dels factors de risc de la malaltia d’Alzheimer més coneguts. Aquesta, però, ja no és la situació actual a les zones més benestants del planeta, i això podria canviar el desequilibri entre la proporció de dones i homes amb demència en un futur pròxim.

Maitée Rosende-Roca, neuròloga d’Ace Alzheimer Center Barcelona, afirma que el gran nombre de dones d’edat avançada amb la malaltia d’Alzheimer i amb un nivell educatiu baix “exigeix un enfocament centrat en el gènere en la investigació clínica”. “Cal desenvolupar noves eines d’avaluació que siguin sensibles al nivell educatiu per tal d’aconseguir una representació proporcional de les dones”, indica.

Una malaltia de dones

A les portes del Dia Internacional de la Dona, cal posar en relleu el paper de les dones en tot allò que envolta la malaltia d’Alzheimer: a més de tenir un major risc de desenvolupar-la, les dones també porten el pes de l’atenció i cura d’altres persones amb demència. En concret, dos de cada tres persones cuidadores (fins i tot més, el 75%) són dones, i en cas que un familiar home desenvolupi demència, és més probable que siguin elles que exerceixin de cuidadores. Així, el fet de tenir cura d’una persona depenent afecta al seu desenvolupament personal i professional.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article