Els infants de Barcelona, menys satisfets amb la vida després de la pandèmia

La Covid-19 ha perjudicat la relació amb els companys de classe i la vida al barri, segons una enquesta de l’Ajuntament


La satisfacció amb la vida dels infants de Barcelona ha caigut tres dècimes els darrers quatre anys, passant d’una mitjana de 9 sobre 10 l’any 2017 a una mitjana de 8,7 sobre 10 l’any passat. Així ho recull l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB-2021), on s’ha pogut concloure que la pandèmia ha limitat algunes de les vivències que fan que els infants tinguin una major satisfacció amb la vida, com la vida al barri o la relació amb els companys de classe.

L’enquesta l’han contestat 5.000 nens i nenes de la ciutat de Barcelona a partir d’una mostra estadística i representativa que s’ha dut a terme a través de les escoles, amb una selecció aleatòria. D’aquests, un 60,1% han assegurat que estan “molt satisfets o satisfetes” amb la vida; una xifra inferior a la de l’any 2017, quan era del 69%. Per contrapartida, ha augmentat el percentatge d’infants que es mostren “bastant satisfets o satisfetes”, passant d’un 23% fa cinc anys a un 29,8% el 2021.

També ha crescut el nombre de nens i nenes de la ciutat que diuen estar poc o gens satisfets, que a la darrera enquesta van representar un de cada deu enquestats. Un fet que suposa que hi ha, com a mínim, al voltant d’uns 2.600 infants d’entre 10 i 11 anys poc o gens satisfets amb la vida a la ciutat. “No és desitjable que, en aquestes edats no hi hagi una plena satisfacció amb la vida, i, per tant, pot estar indicant algunes preocupacions o problemes importants”, conclouen a l’informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència a partir dels resultats de l’enquesta.

La importància del temps lliure

D’entre totes les experiències per les quals es pregunta a l’enquesta, les més significants per a la satisfacció general amb la vida durant la infantesa tenen a veure amb passar temps de qualitat amb la família, passar temps de qualitat amb els amics i amigues i fer coses a l’aire lliure i en contacte amb la natura. Àmbits de la vida que s’han vist limitats durant la pandèmia, un fet que pot tenir relació amb la disminució de la satisfacció general observada entre 2017 i 2021.

Gairebé la meitat dels infants de Barcelona creuen que la família no els ha ajudat amb les seves preocupacions durant la pandèmia

Per exemple, tan sols el 38,8% dels infants enquestats considera que pot anar a espais a l’aire lliure del barri per trobar-se amb els amics i amigues. Una dada que pot estar relacionada amb el fet que només un 55,3% dels enquestats es mostrin molt satisfets amb la vida de barri, un àmbit de la vida que ha empitjorat la seva valoració respecte al 2017; com també ho ha fet la valoració dels companys i companyes de classe, sobre la qual només el 54,8% s’han mostrat molt satisfets.

A més a més, la quantitat i qualitat del temps lliure, així com l’autonomia personal i l’escolta adulta continuen sent dels àmbits menys valorats pels infants. En aquest sentit, pràcticament un de cada quatre infants diu que no passa prou temps amb la família i poc més de la meitat (52,8%) està totalment d’acord amb l’asseveració que la seva família l’ha ajudat en les seves preocupacions durant la pandèmia.

Tot i això, la vida amb la família ha sigut dels aspectes amb una major valoració a l’enquesta, juntament amb la salut i les coses que tenen. A més, la satisfacció amb la vida escolar ha millorat el 2021 respecte al 2017, amb més d’un 65% dels infants que s’han mostrat molt satisfets amb aquest àmbit de la vida.

La desigualtat de gènere, un factor determinant

Una de les conclusions més destacades de l’enquesta és que la diferència per sexe ha sigut més determinant que el context socioeconòmic a l’hora de mesurar la satisfacció dels infants. Mentre que un 63,8% dels nens s’han mostrat molt satisfets amb la seva vida, aquest percentatge baixa fins al 56,3% en el cas de les nenes. A més a més, és preocupant el fet que gairebé un 13% de les nenes s’ha mostrat poc o gens satisfeta amb la seva vida, una xifra molt superior a la dels nens, que no arriba al 7,5%.

En aquest sentit, l’àmbit de la vida menys valorat per les nenes és la satisfacció amb el propi cos, com ja es va poder veure a l’enquesta de l’any 2017. Per altra banda, els àmbits menys valorats pels nens continuen sent la vida escolar i els aprenentatges escolars.

La soledat, un aspecte a tenir en compte

A l’enquesta de 2021 s’han incorporat preguntes que no hi eren a l’edició del 2017, relacionades amb els usos segurs de les noves tecnologies i el patiment de sentiments d’aïllament o soledat dels nens i nenes, per exemple. En aquest sentit, destaca el fet que als 10 i 11 anys gairebé la meitat dels infants ja té telèfon mòbil (47,5%) i que en fa un ús intensiu o, fins i tot, problemàtic, ja que tenen dificultats a l’hora de deixar-lo d’utilitzar (un 75,4%) o pensen que l’haurien d’utilitzar menys (un 74,6%).

També és especialment destacable que un 12,5% dels infants de 10 i 11 anys de la ciutat se senten sols habitualment. El nombre de nenes que se senten soles (15,5%) sempre o molt sovint és superior al nombre de nens (9,8%). D’altra banda, hi ha gairebé el doble d’infants que se senten sols sempre o molt sovint entre els nens i nenes que creixen en contextos econòmicament desafavorits (16,9%) que entre els que creixen en contextos econòmics alts (9,1%).

L’enquesta EBSIB-2021 és la fase inicial del programa de recerca i participació infantil “Parlen els nens i nenes” i els resultats de la mateixa serviran com a base per a la realització de tallers participatius a les escoles, on es convidarà als infants a interpretar els resultats i formular propostes de millora del seu benestar adreçades als poders públics, l’escola, les famílies i ells mateixos.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article