Simplifiquen els requisits perquè les persones amb discapacitat optin a ajuts per comprar productes de suport

El Govern anuncia que només es tindran en compte els ingressos de la persona sol·licitant i es percebrà l’import total fixat a la prestació


El Govern ha aprovat modificar les condicions per accedir a la prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA). Els canvis s’aplicaran a la convocatòria de 2023 i s’han efectuat amb l’objectiu d’incrementar el nombre de beneficiaris i simplificar la seva tramitació.

A partir d’ara, només es tindrà en compte la capacitat econòmica de la persona sol·licitant, sense valorar la dels membres de la unitat familiar. A banda, es percebrà la totalitat de l’import fixat per cada prestació. Hi podran optar les persones que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin els requisits. L’objectiu d’aquestes ajudes és millorar la qualitat de vida i fomentar la integració social d’aquest col·lectiu.

Els ajuts PUA promouen que persones amb discapacitat obtinguin o reconverteixin el permís de conduir o adaptin el seu vehicle. També es poden sol·licitar per adquirir productes o serveis de suport, com cadires salvaescales, audiòfons, telèfons mòbils amb veu, a més de cursos d’aprenentatge de llengua de signes o de lectura labial, així com intèrprets per a persones sordes o sordcegues en formació postobligatòria i ocupacional, entre altres productes i serveis.

Les noves condicions estableixen que només es tindrà en compte la capacitat econòmica de la persona sol·licitant, sense valorar la dels membres de la unitat familiar. A banda, a partir de l’any que ve la prestació a concedir no es veurà reduïda en funció de la capacitat econòmica de les persones, sinó que correspondrà als imports dels mòduls establerts a l’ordre de convocatòria. Les quantitats a percebre segons la tipologia de producte o actuació les fixa l’Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres del Departament de Drets Socials, que té en compte els valors mitjans de mercat estimats.

Finalment, una altra de les modificacions afectarà el sistema de pagament de les prestacions. Si fins ara l’abonament de les resolucions estava condicionat a la justificació prèvia de la despesa, a partir de la convocatòria de l’any vinent es pagaran les prestacions concedides d’acord amb l’import que consta a les resolucions, sense necessitat de justificació prèvia, i es realitzarà una verificació per mostreig a posteriori.

El Departament de Drets Socials preveu avançar la publicació de la convocatòria dels ajuts PUA al primer trimestre de 2023 i destinar-hi més del doble del pressupost. Atès que enguany no s’ha obert convocatòria, a la de l’any vinent es permetrà, de manera excepcional, presentar despeses que s’hagin efectuat durant el 2022.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article