Les propostes electorals que les entitats traslladen als partits polítics per garantir l’accés als drets

La Taula del Tercer Sector demana que no facin un ús “electoralista” dels temes socials


La Taula d’entitats del Tercer Sector trasllada als partits polítics quines són les propostes electorals de les entitats socials per als pròxims comicis municipals del 28 de maig. A més, els demana que no facin un ús “electoralista” dels temes socials i que promoguin un debat “serè, respectuós i inclusiu”. 

Per això, la Taula ha elaborat el document El repte de la reconstrucció social. Resposta des dels municipis que recull les propostes electorals de les entitats socials en diversos àmbits com són inclusió i lluita contra les desigualtats, el dret a l’habitatge i l’energia, treball digne i garantia d’ingressos mínims i prestacions socials; drets socials, millora de l’atenció a les persones i enfortiment dels serveis socials bàsics i reconeixement del tercer sector social.

Entre les propostes, les entitats demanen poder garantir l’empadronament de totes les persones i facilitar la informació i les eines d’acompanyament perquè “no tenir el padró impedeix l’accés a drets bàsics com l’educació o la salut”. En aquesta línia, reclamen que es faciliti l’acollida a persones refugiades, sol·licitants d’asil i nouvingudes per motius polítics, de conflicte bèl·lic, pobresa o crisi climàtica mitjançant la creació de mecanismes de coordinació i interlocució amb les entitats socials del territori.

Referent a la infància i adolescència, proposen implementar mesures i recursos específics “amb un enfocament preventiu i universal” per combatre la pobresa infantil i en el marc de les prioritats de la Garantia Infantil Europea i del Pla d’Acció Estatal per a la Implementació de la Garantia Infantil Europea.

En aquesta línia, el document té en compte l’educació inclusiva i, per tal de dur-la a terme, recomana implementar un Pla d’Inclusió Escolar per crear una Comissió de Suport a l’Escola Inclusiva “que vetlli per aplicar el pla i pel desplegament del decret que assegura una escola per a tothom”.

Posar l’habitatge al centre

Disposar d’un habitatge digne és un dret bàsic de les persones. Malauradament, però, és un dret bàsic que s’està vulnerant. Per aquest motiu, les entitats fan una sèrie de recomanacions per fer front a aquesta problemàtica, entre les que destaquen: estendre la creació d’Oficines Antidesnonaments per prevenir, intervenir i mediar en situacions d’emergència social i oferir orientació i assessorament jurídic i social a famílies que no poden afrontar el lloguer o la hipoteca.

També reclamen aprovar protocols municipals que garanteixin el reallotjament temporal immediat limitat en el temps, o un habitatge digne de substitució, a persones que han estat desnonades. “Cal vetllar per minimitzar aquest impacte en els infants”, alerten.

Una de les mesures que recull el document és la d’ampliar el parc d’habitatges de lloguer assequible i aplicar el Pla Sectorial Territorial perquè, com a mínim, un 15% del parc d’habitatge públic sigui social en els pròxims deu anys. Ara, el parc d’habitatge social a Catalunya no arriba al 2%. Així, també demanen augmentar les reserves mínimes d’habitatge social, previstes a la llei, per respondre les necessitats d’habitatge protegit. A

A més a més, diuen les entitats, cal vetllar pel compliment de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’habitatge i la pobresa energètica i iniciar processos de sanció d’ofici en els casos de talls de subministrament a famílies en situació de vulnerabilitat.

La contractactació dels col·lectius en risc d’exclusió

Per tal de promoure l’accés a la contractació, les entitats proposen dissenyar i implementar polítiques actives d’ocupació municipals “que facilitin sinergies entre els agents polítics, socials i econòmics del territori”. També, cal consolidar les estratègies territorials del SOC en l’àmbit de la concertació territorial.

Concretament i amb l’objectiu d’ocupar col·lectius en risc d’exclusió, les entitats proposen impulsar la contractació pública “responsable i de manera efectiva”: “Cal aplicar l’acord obligatori de reserva per a empreses d’inserció i centres especials de treball i incorporar-hi clàusules socials”, assenyalen.

A grans trets, el document recull la idea de comptar amb la col·laboració de les entitats del tercer sector per garantir l’accés als drets socials, sobretot de les persones en situació de vulnerabilitat. Més especificament, demanen impulsar les mesures necessàries per complir amb el 2n Pla Estratègic de Serveis Socials. “El pla és important per enfortir, dignificar i modernitzar el sistema de serveis socials bàsics”, asseguren.

Cuidar la salut mental

En un moment d’empitjorament per la crisi socioeconòmica, la taula demana incorporar estratègies municipals de prevenció i promoció en salut mental. En aquesta línia, reclama elaborar estratègies municipals de lluita contra la soledat no desitjada sobretot en les persones grans i les que estan en situació de dependència “des d’un enfocament preventiu i comunitari”.

Pel que fa a les subvencions, les entitats creuen que cal substituir el “gran gruix” de subvencions anuals de serveis i suports a les persones, estables i no puntuals, per altres vies de finançament, com convenis i contractes, que donen més estabilitat i garanties econòmiques a les entitats socials.

Així mateix, el document insta a aprovar mecanismes per garantir el compliment de la Llei d’igualtat de tracte i no-discriminació i aplicar “mesures d’acció positiva, reversió, correcció, reparació i pal·liació de situacions de discriminació, desigualtat o minorització de caràcter estructural, proporcionades a les necessitats específiques de les persones en situació de major vulnerabilitat”.

Col·loquis amb les formacions polítiques

A banda d’aquest document, la Taula del Tercer Sector impulsa uns col·loquis amb els i les alcaldables de Barcelona, d’aquelles formacions polítiques que van aconseguir representació en les darreres eleccions.

Les trobades tindran lloc de 9:30 a 11h a la seu de la Taula, on les candidates explicaran les seves prioritats en polítiques socials municipals i els i les representants de les entitats federades a la Taula podran traslladar-los quines són les seves propostes i preocupacions en l’àmbit social. 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article