Consum precoç de porno i un ambient familiar tòxic: factors clau de les violacions que cometen menors d’edat

El 2019 hi va haver 564 adolescents condemnats per agressió sexual i 1.370 per abús sexual a tot l’Estat espanyol


En els darrers anys hem presenciat a l’Estat espanyol un increment de les notícies sobre agressions sexuals perpetrades per menors d’edat. Segons la Memòria de la Fiscalia General de l’Estat del 2019, hi va haver 564 menors d’edat condemnats per agressió sexual i 1.370 per abús sexual. Aquestes dades fan referència a adolescents d’entre 14 i 17 anys, ja que els infants de menys de 14 anys són inimputables. A la Memòria de l’any 2021, la Fiscalia adverteix d’un increment dels delictes contra la llibertat sexual comesos per adolescents, havent obert 2.625 expedients per aquesta causa, un 58% més que el 2020. 

Pel que fa al perfil dels responsables menors d’edat segons el gènere, l’informe sobre delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual del 2021 de la Secretaria d’Estat de Seguretat mostra que amb prou feines hi ha victimàries dones: el 97,5% d’agressors i abusadors sexuals menors d’edat són homes. Tot i això, les dones destaquen com a víctimes. 

Si analitzem aquest fenomen més preocupant, podem trobar algunes raons subjacents a les agressions sexuals comeses per part de nois menors d’edat: 

Iniciats a la pornografia als 12 anys 

Segons dades de Save the Children, en el seu informe de l’any 2020 anomenat (Des)informació sexual: pornografia i adolescència, en què s’analitza el consum de material eròtic i pornogràfic en menors d’edat i les conseqüències d’aquest en el desenvolupament personal, l’edat mitjana d’inici de consum de pornografia són els 12 anys. 

Això es relaciona, al seu torn, amb l’accés primerenc a internet i mitjans tecnològics, com ara tauletes i telèfons intel·ligents, que tenen els i les adolescents, els quals són actualment un mitjà més de relació i socialització, i amb els quals es pot accedir a gran quantitat de pornografia gratuïta.  

A més, el contingut del material pornogràfic és cada cop més violent i mostra uns rols de gènere patriarcals en què les dones estan sotmeses als homes. D’aquesta manera, s’assumeixen com a normals les relacions de poder i els estereotips nocius i discriminatoris que mostra la pornografia i s’erotitzen pràctiques violentes que els consumidors de porno podran desitjar dur a terme. 

Així, l’absència d’educació afectivosexual converteix el porno en una part bàsica de la sexualitat adolescent, i s’hi troba una font d’informació que es consumeix sense anàlisi crítica del que es veu. 

El consum d’aquest tipus de material eròtic per part d’adolescents que comencen a experimentar la seva sexualitat és especialment problemàtic per la influència que pot tenir en el desenvolupament del seu desig sexual. 

Amb aquests motius, es poden trobar altres raons relacionades amb el context familiar i social dels adolescents, així com característiques de la seva personalitat. Això no obstant, és important saber que els menors d’edat agressors sexuals no són un grup homogeni, sinó que hi ha diferents perfils. 

El perfil dels agressors 

Estudis recents que analitzen el perfil dels agressors sexuals adolescents ens mostren les característiques següents: 

  • En un 96% dels casos estudiats es veu un desenvolupament inadequat de la sexualitat, i aquest està relacionat amb l’inici precoç en el consum de pornografia al 70% de les ocasions. 
  • En una part dels ofensors sexuals menors d’edat que compon la mostra de l’estudi (el 26%) es constata la socialització en un ambient familiar sexualitzat. 
  • En un grau més baix, però igualment ressenyable, es detecta victimització sexual durant la infància (és a dir, haver estat víctima d’abusos o agressions sexuals), concretament al 22% dels supòsits. 

A més, podem veure altres singularitats als agressors sexuals adolescents: 

  • L’agressió de vegades es viu com una activitat “d’oci” més amb què socialitzar amb els seus iguals en els casos en què les agressions es donen en grup. 
  • Hi ha una manca d’empatia respecte a la víctima, que es tradueix en una deshumanització. 
  • No és poc probable que es gravi l’agressió sexual, cosa que augmenta les conseqüències psicosocials negatives per a la víctima. 

Hem de tenir en compte que, en contra de la creença general, els actes de l’ofensor sexual juvenil no sempre venen determinats per una personalitat amb trets antisocials

Prevenció primerenca 

En ser cada agressor sexual adolescent diferent, amb diferents perfils i motivacions, el tractament i la intervenció amb aquests haurà de ser individualitzat i diferenciat en funció de la personalitat i característiques de cada menor d’edat. A més, hem de prevenir des d’edats primerenques amb un enfocament integral. 

És important que des de les primeres instàncies de socialització de les persones es fomentin una sèrie d’eines personals que tinguin capacitat de protecció i prevenció davant de la violència. 

Així, el desenvolupament de capacitats de comunicació assertiva, empatia, capacitat del control dels impulsos, gestió de l’emocionalitat, etc., juntament amb eines per generar vincles interpersonals afectius sans i responsables, són la base per a la prevenció de les violències, inclosa la sexual. 

Igualment, s’ha de proveir els i les adolescents d’una educació sexual i afectiva de qualitat que pugui contrarestar els efectes negatius de la pornografia. 

(Aquest article ha estat publicat originalment a The Conversation. Pot llegir l'original aquí)

The Conversation

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article