Entra en vigor el Fons de garantia de pensions i prestacions

Ajudarà a compensar la precarietat econòmica de les famílies davant d'una situació d'impagament de pensions compensatòries i/o alimentàries


 El Fons de garantia de pensions i prestacions "aconseguirà que hi hagi més coresponsabilitat parental entre les exparelles i els seus fills i filles, al mateix temps que contribuirà a la lluita contra la violència econòmica en el marc de la família", segons el conseller Josep Maria Cleries. Per acollir-se al Fons s'haurà d'omplir una sol·licitud, acompanyar-la de la documentació corresponent i presentar-la a qualsevol oficina de la Generalitat.

 

 Les prestacions econòmiques que provenen del Fons de garantia de pensions són considerades una bestreta que l'Administració recuperarà. Un cop una persona sol·licita la prestació del Fons, l'Administració de la Generalitat oferirà un període voluntari perquè la persona deutora pagui el seu deute. Si no ho fa, l'Agència Tributària de Catalunya executarà aquest cobrament.
 
El Fons de garantia cobreix l'import mensual de les pensions impagades que s'hagin establert per la via judicial, fins a un màxim del 50% de l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). En el cas de les pensions d'aliments, com que el Fons de garantia és complementari del fons de l'Administració de l'Estat, es deduirà l'import reconegut pel fons estatal.
 
El període màxim de cobrament d'aquesta prestació és de 18 mesos, ja sigui de forma contínua o discontínua.
 
Qui pot accedir al Fons
 
Poden accedir al Fons les persones que no estiguin cobrant una pensió alimentària o compensatòria reconeguda judicialment, així com els seus fills i filles menors d'edat o majors d'edat amb un grau igual o superior de discapacitat del 65%. A més, caldrà disposar de la resolució judicial que reconeix el dret a percebre una pensió i tenir uns ingressos anuals inferiors a 11.951,59 euros, equivalents a 1'5 vegades l'IRSC. En el cas de tenir a càrrec infants menors o persones més grans de 65 anys, el límit de 1'5 vegades l'IRSC s'ampliarà en 0'3 per cada persona a càrrec.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article