L'administració pública catalana deu més de 54 milions d'euros a entitats i empreses d'iniciativa social

El deute correspon a endarreriments en el pagament de contractes de serveis i subvencions

Més enllà de la situació de crisi que ha viscut recentment el sector de serveis socials de Catalunya arran de l'anunci d'ajornament de pagaments del Departament de Benestar Social i Família a determinats serveis, ja fa temps que entitats i empreses d'iniciativa social que es dediquen a gestionar serveis públics i projectes d'atenció a les persones estan patint endarreriments en els pagaments per part del sector públic. L'Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC), que representa al voltant de 300 organitzacions no lucratives de l'àmbit de l'acció social i 25.000 professionals, alerta que a data d'avui, l'Administració Local té un deute amb els seus associats que ascendeix a 31.066.270 euros, i l'Administració Autonòmica a 23.653.941 euros.

Aquest deute de més de 54.000.000 euros correspon a endarreriments en el pagament de contractes de serveis i subvencions per a gestionar casals de gent gran, escoles bressol municipals, menjadors escolars, casals juvenils, plans educatius d'entorn, centres d'acollida infantils i juvenils, centres de desenvolupament infantil i atenció precoç o programes de prevenció i formació per a persones en risc d'exclusió social, entre d'altres activitats.
 
El termini de pagament per part de les administracions està sent de 163 dies de promig, fet que mostra un incompliment reiterat de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials/ que estableix que, durant l'any 2011, el termini de pagament del sector públic no pot superar els 50 dies a partir de la data de l'expedició dels corresponents documents, que acreditin la realització total o parcial del contracte. Pel que fa a les subvencions, el retard en els pagaments és igualment preocupant: a hores d'ara hi ha projectes realitzats l'any 2010 que encara no s'han cobrat i, per contra, han estat degudament justificats en temps i forma.
 
En un moment en què és més necessari que mai l'eficiència i l'optimització de recursos, a més del deute, les organitzacions socials han de fer front també als costos addicionals en concepte d'interessos bancaris resultat de les línies de crèdit contractades amb les entitats financeres per cobrir els endarreriments en els pagaments i que, a data d'avui, superen el 1.300.000 euros.
 
Atenent al rol social que exerceixen les nostres organitzacions envers els col·lectius més vulnerables de la societat, i com a associació empresarial representativa del sector de l'acció social a Catalunya, ens preocupa l'impacte d'aquest deute en la sostenibilitat i viabilitat de les entitats i empreses que representem, així com en la qualitat de l'ocupació i dels serveis que s'ofereixen. I tot això en un sector d'activitat que, combinant el rigor empresarial i la vocació social, continua apostant per la creació d'ocupació i la qualitat del servei.
 
Des de l'AEISC reclamem doncs el compliment de la Llei 15/2010 per part de les Administracions Públiques de Catalunya i la recerca conjunta de mesures que permetin minimitzar els greus problemes de tresoreria que pateixen actualment les organitzacions del sector.
 
L'Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC) integra a les entitats i empreses privades sense ànim de lucre del sector de l'acció social, que proveeixen professionalment serveis d'atenció a les persones i/o gestionen empresarialment recursos i serveis socials, sòciosanitaris i sòcioeducatius d'interès col·lectiu des d'una voluntat expressa no mercantil a Catalunya, i que de manera voluntària sol·liciten la seva afiliació. En el seu conjunt, aplega al voltant de 300 organitzacions i 25.000 professionals.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article