Fusionen el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat integra l'atenció social i sanitària

Enguany es diagnosticaran 7.000 pacients amb malaltia crònica avançada


La prova pilot del model d’atenció a pacients crònics complexos, duta a terme a la demarcació de Girona ha reduït durant l’any 2011 en més d’un 10% els ingressos urgents d’aquests pacients respecte als de l’any 2010. El conseller de Salut, Boi Ruiz, i el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, han presentat avui, dins la Jornada celebrada a Girona, el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya. El Programa pretén dinamitzar el canvi en el model d’atenció al malalt crònic complex i/o amb dependència amb la finalitat de millorar la qualitat de vida d’aquestes persones.

En el decurs de la Jornada, adreçada als professionals, s’ha presentat el document d’experts per l’elaboració del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya, i s’ha fet una taula rodona amb el títol Calen canvis organitzatius en els sistemes de salut i socials per a una millor atenció a la cronicitat? en la que s’han tractat les estratègies per a la posada en funcionament del Programa i s’ha debatut sobre com adaptar la provisió de serveis de salut a la cronicitat, l’atenció a la dependència i el suport dels serveis socials bàsics, entre d’altres temes.
 
A Catalunya hi ha unes 150.000 persones amb malaltia crònica avançada i uns 250.000 pacients crònics complexos que tindran una atenció més adequada a les seves necessitats amb el nou model d’atenció que s’està desenvolupant en el marc del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat.
 
Es tracta d’un programa d’atenció integrada, amb un component important de treball interdepartamental transversal entre els departaments de Salut i Benestar Social i Família, del que es podrà beneficiar un 5% de la població, a través dels diferents programes departamentals de promoció i prevenció de la salut, i amb el que seran atesos, d’ara fins l’any 2015, segons preveu el Pla de Salut, uns 25.000 pacients crònics complexos i unes 28.000 persones amb malaltia crònica avançada.
 
El nou model, centrat en l’atenció social i sanitària, donarà resposta als reptes de la cronicitat i la dependència potenciant la promoció de la salut i la prevenció dels factors de risc i de les malalties cròniques, des de les fases més incipients de la malaltia fins al de major complexitat, a través del treball en xarxa entre l’atenció primària i les unitats de subaguts de l’atenció hospitalària.
 
Durant l’any 2012 s’hauran identificat 7.000 persones amb malaltia crònica avançada, i 2.000 d’aquests pacients ja s’atenen sota el programa d’atenció pal·liativa, orientat a tractar pacients amb malalties cròniques molt avançades, com ara la insuficiència cardíaca o la malaltia pulmonar obstructiva, i amb un enfocament on la qualitat de vida i la resposta a les necessitats de les persones malaltes i dels seus cuidadors siguin l’eix del tractament.
 
També es preveu atendre durant l’any 2012 a 2.000 pacients crònics complexos amb un programa d’atenció proactiva que garanteix l’accés al servei les 24 hores al dia i amb un professional com a referent del pacient que el guiarà en el seu pas pes diversos dispositius assistencials.
 
El Programa, inclòs en el Pla de Salut 2011-2015, prioritzarà els processos clínics de deu malalties (diabetis mellitus, depressió, insuficiència cardíaca, malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) i asma, dolor crònic, trastorns mentals severs i greus, demència, insuficiència renal crònica, càncer i malalties de l’aparell locomotor). Per tal que els pacients puguin ser tractats, a cada territori, de forma equitativa i amb la mateixa garantia de qualitat assistencial, es prioritzaran els aspectes més rellevants en el procés d’atenció d’aquestes 10 malalties cròniques amb major prevalença i impacte i es dissenyaran les corresponents rutes assistencials per garantir que tothom rep l’atenció prevista independentment del lloc on visqui.
 
El desplegament dels programes territorials al pacient crònic complex i amb una alta utilització de serveis hospitalaris, especialment hospitalitzacions urgents, millorarà el seguiment d’aquests pacients i permetrà establir protocols i rutes assistencials entre els equips mèdics d’atenció primària i atenció hospitalària. Des d’atenció primària es podrà donar ingrés, de forma àgil i programada, a pacients crònics descompensats. En aquest sentit, s’obren les unitats de subaguts a l’atenció primària, fent possible l’ingrés programat dels pacients crònics descompensats en aquestes unitats i evitar així el seu ingrés inadequat a través dels serveis d’urgències dels hospitals.
 
L’any passat es va iniciar a Girona la prova pilot del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat, en els 41 centres d’atenció primària del territori que atenen a 826.053 persones. Es van identificar un total de 1.513 malalts crònics complexos i es van començar a atendre seguint el nou model de prevenció i atenció a la cronicitat. Les primeres xifres donen com a resultat la reducció, en un 10,22% dels ingressos urgents d’aquells pacients que, amb anterioritat a la prova pilot tenien un mínim de 3 o més ingressos l’any.
  
Línies d’actuació
 
El treball interdepartamental transversal entre els departaments de Benestar Social i Família i Salut garantiran el continuum assistencial als usuaris que utilitzin els dispositius d’ambdues xarxes. Es treballarà en l’elaboració d’un nou model d’atenció a la llarga estada sociosanitària, atenció integral en salut mental i a les persones ingressades en residències assistides.
 
Catalunya disposa ja de diverses experiències d’abordatge integral de malalties cròniques, però el nou Programa: 
Potencia la vida activa i l’autonomia de la persona malalta, tot incorporant la presa anticipada de decisions a fi d’ajudar-la a ella i el seu entorn familiar a identificar símptomes, avançar-se a les crisis i planificar les cures. El pacient coneixerà així com evolucionarà la malaltia, què pot esperar i com pot fer-hi front i, d’altra banda, de posar al seu abast els recursos que ofereixen els serveis sanitaris i socials tot facilitant-hi l’accés. 
Té una visió global i integradora de l’assistència primària i l’hospitalària, incloent l’hospitalització d’aguts i la sociosanitària. S’introduiran canvis organitzatius i es potenciaran les tecnologies de la informació i la comunicació. 
Potencia la visió preventiva i incorpora l’entorn familiar i social de la persona malalta en l’abordatge de la malaltia. 
Avalua els resultats
en salut amb indicadors de qualitat assistencial com, per exemple, el nombre d’ingressos reiterats a urgències per part de malalts crònics que, normalment, acostumen a estar ocasionats per un mal control dels símptomes. L’objectiu, doncs, no és evitar que el malalt vagi a urgències, sinó evitar que ho necessiti.
 La malaltia crònica a Catalunya
Per la seva incidència en la població i per la taxa de morbiditat que comporta, la cronicitat és un dels problemes prioritaris en matèria de salut. Per això, el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat, preveu el desplegament d’unes estratègies coordinades i integrades en el sistema sanitari català, tant en matèria de prevenció com de tractament personalitzat i orientació continuada dels pacients crònics i dels seus familiars.
 
A Catalunya, l’esperança de vida és de 81,4 anys. Aquest augment ha anat en paral·lel a la disminució de la mortalitat i a un augment de la morbiditat i de la patologia crònica. De fet, l’esperança de vida lliure de discapacitat es redueix a 66 anys.  
El 74% de la població adulta manifesta tenir una malaltia crònica.   
Els problemes de salut crònics més freqüents són els osteoarticulars (mal d’esquena i artrosi) que, de fet, representen el 70% de les visites als centres d’atenció primària. Altres problemes crònics són la mala circulació, la hipertensió, la migranya, la depressió o ansietat, les al·lèrgies cròniques i el colesterol elevat. A més a més, les malalties cròniques són més freqüents en les dones que en els homes.  
Del total de malalts crònics, s’estima que 140.000 pateixen també dependència, la qual cosa representa un 6% de la població del territori català. A més a més, el 50% d’aquests pacients desenvolupen malalties cròniques múltiples.  
Les malalties cròniques seran la causa principal de discapacitat el 2020, i el 2030 es doblarà la incidència actual d’aquest tipus de malalties en persones de més de 65 anys.  
Prop d’1,3 milions de persones tenen més de 65 anys (un 16,5% del conjunt de la població catalana) i els darrers anys s’ha incrementat notablement l’índex de sobreenvelliment: prop del 14% d’aquest grup té més de 85 anys.  
Segons l’Enquesta de salut de Catalunya 2006 (ESCA), prop de 350.000 persones tenen una dificultat greu per realitzar les activitats bàsiques o instrumentals de la vida diària.  
El 75% dels ciutadans mor a causa d’una malaltia crònica.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article