Els treballadors amb discapacitat tindran dret preferent a canviar de localitat de treball, dins d'una mateixa empresa, per raons de salut

La mesura s'ha inclós a l'Estatut dels Treballadors aquesta setmana

Els treballadors amb discapacitat tindran dret preferent a canviar de localitat de treball, dins de la mateixa empresa, i si aquesta tingués diversos centres de treball en diferents localitats, si d'aquesta manera poden rebre un tractament de rehabilitació, físic o psicològic, relacionat amb la seva discapacitat. Aquesta mesura, suggerida pel CERMI i plantejada pel Grup Parlamentari Socialista, s'ha incorporat a l'Estatut dels Treballadors com a conseqüència d'una esmena aprovada pel Congrés dels Diputats aquesta setmana en la tramitació del projecte de llei de reforma laboral, que després del seu pas per la Cambra baixa ha estat remès al Senat.

En virtut d'aquesta modificació normativa, s'afegeix un nou apartat en l'article 40 de l'Estatut dels Treballadors que beneficia a les persones amb discapacitat perquè comptin amb l'opció de traslladar-se a un centre de treball en una altra localitat on li sigui més fàcil rebre tractaments connectats amb la seva discapacitat.
 
El text aprovat pel Congrés diu literalment: “Per fer efectiu el seu dret a la protecció de la salut, els treballadors que acreditin la necessitat de rebre fora de la seva localitat un tractament de rehabilitació, físic o psicològic relacionat amb la seva discapacitat, tindran dret preferent a ocupar un altre lloc de treball, del mateix grup professional, que l'empresa tingués vacant en un altre dels seus centres de treball en una localitat en què sigui més accessible aquest tractament”, tot això “en els termes i condicions establerts en l'apartat anterior per a les treballadores víctimes de violència de gènere i per a les víctimes del terrorisme.”
 
El CERMI considera aquesta mesura com un avanç en les condicions laborals dels treballadors amb discapacitat que veuran millorat el marc normatiu per conciliar el dret al treball amb les necessitats d'atenció mèdica derivades de la seva discapacitat.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article