La lluita contra la pobresa no pot basar-se només en mesures de xoc

És una alerta de la Taula del Tercer Sector de cara al Ple monogràfic sobre l'augment de la pobresa que celebrarà demà el Parlament.


La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa prop de 4.000 entitats socials, espera que el Ple monogràfic sobre l’augment de la pobresa i les desigualtats que se celebrarà demà al Parlament de Catalunya permeti avançar cap al màxim consens possible entre tots els partits sobre els canvis estructurals que el nostre país necessita per reduir en els propers anys la pobresa i les desigualtats.

Des de l’inici de la crisi s’estima que cada dia 88 catalans més cauen en la pobresa. I invertir aquesta tendència difícilment s’aconseguirà sobre la base de polítiques i mesures només pal·liatives. Tot i que moltes d’aquestes són necessàries avui, no són suficients. Cal defugir els debats assistencialistes i sensacionalistes, i posar més èmfasi en els canvis de fons i a mig-llarg termini en el nostre model econòmic i social.

Per això, sense descartar el reforç d’instruments existents com la Renda Mínima d’Inserció, les beques menjador, o els ajuts per al pagament de l’habitatge, la Taula del Tercer Sector considera que Catalunya necessita impulsar noves polítiques més ambicioses i transformadores per afrontar amb èxit les creixents desigualtats socials i evitar una fractura social:
  • Inversió social: la inversió social s’hauria d’incrementar progressivament 6 punts per sobre del PIB i situar-se als nivells de la mitjana de la UE perquè el nostre país té riquesa i recursos suficients per dotar-nos d’un sistema de benestar i de protecció social més ambiciós i eficient, i perquè podem reduir o eliminar despeses innecessàries en defensa i en institucions sumptuoses i caduques.
  • Fiscalitat: Un sistema impositiu més redistributiu, que obligui a pagar més a qui més té, i redueixi l’enorme i vergonyós frau fiscal.
  • Serveis socials: Un sistema de benestar i serveis socials més eficaç, efectiu i basat en la proximitat i la cooperació entre tots els nivells de l’Administració i el Tercer Sector.
  • Dependència: Un nou sistema d’atenció a la dependència que promogui d’una manera més efectiva l’autonomia de les persones afectades.
  • Ingressos mínims: L’increment del salari mínim, i disposar d’un sistema de prestacions socials que garanteixi que totes les persones gaudeixin d’uns ingressos mínims que els permetin viure amb dignitat.
  • Habitatge: La reforma de legislació hipotecària, i dotar-nos d’una política d’habitatge social a l’alçada de les enormes necessitats d’habitatge assequible que té avui la població catalana.
  • Ocupació: Un sistema de formació ocupacional i d’inserció laboral que possibiliti l’accés al món del treball als joves i als col.lectius més vulnerables
Les entitats socials catalanes es posen a disposició del Govern i partits per compartir aquestes i altres prioritats, i establir una estratègia a mig i llarg termini que ens permetin sortir de l’espiral d’increment de les desigualtats que viu la societat catalana.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article