L'alcoholisme, l'addició amb més demanda de tractament

4 de cada 10 persones ateses per Projecte Home Catalunya són addictes a aquesta substància, un 54% més que fa 5 anys

L’alcohol supera la cocaïna com la substància principal de consum entre les persones adultes en tractament a la ONG Projecte Home Catalunya. En els darrers anys, les demandes d'ajuda per alcoholisme no han parat de créixer, fins arribar a un 40% dels usuaris el 2014, xifra que fa cinc anys era només del 26%.

Són dades de la Memòria Anual del 2014 de Projecte Home Catalunya, que s'ha presentat aquest matí en el marc del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues.

Des de l'ONG apunten que el consum d'alcohol s'inicia en l'adolescència, de fet és la droga més consumida per la població adolescent i també per adulta, però alerten que les persones amb addicció  tarden una mitjana de 19 anys en iniciar el tractament. Aquesta realitat comporta un major deteriorament físic i psicològic i un alt grau d’exclusió social.

L'informe posa de manifest que el 70% dels usuaris per addicció a l’alcohol mantenen un consum associat a altres substàncies, principalment la cocaïna i el cànnabis.

Espanya, segon país de la UE en consum de cocaïna

Espanya és el segon país de la UE amb un major índex de consum de cocaïna (2,2%) segons l’informe de l’Observatori Europeu de Drogues de 2015. L’estudi també revela que Barcelona és la cinquena ciutat on s’ha detectat més quantitat de cocaïna a les aigües residuals.

Això concorda amb les dades que aporta Projecte Home. Un 39% de les persones que atén són addictes a aquesta substància, la majoria la consumeixen esnifant-la, tot i que apunten que hi ha una tendència a la baixa.

L'heroina, per la seva banda, és la droga de referència en un 8% dels casos. Habitualment  fumada, té un consum minoritari i residual, però estable i permanent a Catalunya. El 5% dels usuaris adults presenten el cànnabis com a substància addictiva principal.

Augment dels atesos

El 2014, Projecte Home ha atès 2.349 persones amb addiccions, un 29% més que l’any anterior. Així mateix, ha dut a terme accions de prevenció de consum de drogues a escoles, arribant a  3.347 alumnes, familiars i professors.

L’índex de retenció, és a dir, el percentatge d’usuaris que finalitzen satisfactòriament o bé segueixen el curs del tractament és del 57%.

Perfil de les persones addictes

El perfil tipus d’usuari en tractament a Projecte Home durant l’any 2014 és d’un home de mitjana edat, amb parella i/o fills,  estudis primaris i depenent d'ajuda externa per a cobrir les necessitats més bàsiques.

Els homes segueixen sent majoria (84%). Les dones (16%), apunta l'ONG, han de fer front a una major invisibilitat social del seu problema i solen tenir més dificultats per accedir al tractament, com a conseqüència de la càrrega familiar.

L’edat mitjana es manté en 38 anys, com el 2013, però confirma l’envelliment viscut en els darrers anys. Un 16% dels usuaris totals són persones de més de 45 anys, fet que agreuja la seva situació, ja que porten més anys d'addició i la seva salut estar més danyada.

Pel que fa a l'índex d'ocupació de les persones ateses, només un 35% dels usuaris té en la feina la seva principal font d’ingressos abans d’iniciar el tractament, un percentatge que fa cinc anys era del 53%.

El temps mitjà de consum de drogues abans de tractar-se és de 12 anys i de l'informe es desprèn també un increment d'usuaris amb diagnòstic de patologia dual -trastorn mental i addicció a la vegada-, que arriba ja al 32%, deu punts més que cinc anys enrere.

Només el 7% dels usuaris atesos són seropositius, portadors del VIH.

Consum jove

Entre el adolescents i joves atesos, de 13 a 23 anys - 82% nois i 18% noies-,  el cànnabis segueix sent la substància principal de consum, un 73% dels casos.

Des de l'ONG apunten que les principals conseqüències del consum de cànnabis són: l’empitjorament de les relacions amb els pares i germans, desmotivació i apatia, la falta d’activitats d’oci saludables, els trastorns psicològics derivats, les pràctiques sexuals de risc i el fracàs escolar.

En aquest sentit, destaquen les dades sobre el nivell d’estudis assolit pels joves de 13 a 23 anys en tractament: el 58% han abandonat els estudis. A més, un 38% ni estudia ni treballa, un percentatge que creix fins al 63% en la franja de 21 a 23 anys.

D’altra banda, un 10% dels usuaris adolescents i joves ha seguit tractament per problemes amb l’alcohol. El percentatge és més baix, asseguren des de Projecte Home, perquè aquesta addicció té una baixa percepció de risc i perquè, sovint, les repercussions psicològiques, de salut i socials apareixen després d’anys de consum. També hi ha 10% dels usuaris que tenen la cocaïna com a substància principal de consum, un percentatge inferior al d'altres anys.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article