Radiografia del treballador autònom a Catalunya: home, amb estudis superiors i sense assalariats al seu càrrec

EL CTESC ha elaborat un informe que formula una diagnosi de la situació del treball autònom a Catalunya


L’any 2015, el nombre de persones que han treballat per compte propi a Catalunya ha estat, de mitjana, 530.547, representant el 17,2% de l’ocupació total. Atenent la importància estratègica del treball autònom per al teixit productiu i per al creixement econòmic del país, el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya ha elaborat un informe que formula una diagnosi de la situació del treball autònom a Catalunya.

El nombre de dones dins el col·lectiu suposa el 33,5% del total, i els homes el 66,5%. L'any 2015 la proporció d'homes ha augmentat el 3,4%, mentre que les dones no ho han fet. La majoria de persones que treballen en aquest col·lectiu no tenen assalariats a càrrec. Concretament, el 69,6% del total s'engloben dins d'aquesta categoria, mentre que els autònoms amb assalariats sumen el 27,6%.

Per sexes, el 46,1% són homes que treballen per compte propi sense assalariats a càrrec, mentre que les dones del mateix perfil representen el 23,5% del total. Els autònoms amb assalariats a càrrec són sobretot homes, atès que aquests representen el 19,5% del col·lectiu. Les dones amb assalariats a càrrec només representen el 8,1%, en proporció, menys de la meitat del pes que suposen els homes. El percentatge d'homes que treballen com a autònoms amb assalariats a càrrec és doncs més alt que el de dones.

Comerç i reparació de vehicles, el sector més potent

El percentatge més alt de persones que treballen per compte propi ho fan al sector del Comerç i reparació de vehicles, els quals suposen el 21,9% del total. Deixant de banda la categoria Altres serveis, que fa de calaix de sastre, també recullen percentatges importants les Activitats professionals, científiques i tècniques (13,3%), la Construcció (10,8%) i l'Hoteleria (10,1%).

No obstant això, l'any 2015 el creixement del treball autònom s'ha produït sobretot en el sector del Comerç i la reparació de vehicles, on el creixement ha assolit el 8,6%. Aquest registre gairebé ha doblat el del sector d'Activitats professionals, científiques i tècniques, que ha crescut el 4,6%. A banda del sector Altres serveis, on ha augmentat el 3,3% el nombre d'autònoms, també ho ha fet al sector de la Logística i les comunicacions, on ha crescut l'1% el nombre de persones que treballen per compte propi. A la resta de sectors el nombre d'autònoms ha disminuït. Entre els sectors on ha baixat el treball autònom, la caiguda més intensa s'ha produït al sector de la Construcció.

Treballadors autònoms amb estudis superiors, el més freqüent

Per categories de nivells educatius assolits, la major part del treball autònom es concentra al nivell educatiu més alt. Amb el 42,2%, l'educació superior és la categoria que aglutina més persones. La segona categoria en importància és la d'educació secundària de primer grau, seguida de l'educació secundària de segon grau. Aquesta distribució per categories de nivells educatius es reprodueix tant per als homes com per a les dones. En tots dos casos, l'ordre d'importància de les freqüències es reprodueix.

El col·lectiu de 35 a 54 anys, la franja d'edat central

Per edats, el 59,1% de les persones que conformen el col·lectiu de treballadors autònoms s'apleguen a la franja d'edats central, que va des dels 35 als 54 anys. De la resta de categories d'edat, el grup de 55 anys o més suposa el 25,6%, i els de 16 a 34 anys, el 15,2%.

Els que més han augmentat, però, són els de més de 55 anys, amb un 9,8%. També han augmentat els més joves, entre 15 i 34 anys, amb un creixement d'un 2,8%.

1.914 treballadors autònoms a Catalunya es declaren econòmicament dependents

El nombre total de persones que s'autodeclaren a Catalunya com a autònoms econòmicament dependents (TRADE) és de 1.914, el 19,7% del total de TRADE a l'Estat espanyol. Dins del col·lectiu, les dones suposen el 24,6%, un percentatge per sota del que trobem per al conjunt d'Espanya, on són el 30,8%. Tot i això, les dones han estat el col·lectiu que més ha augmentat dins dels TRADE, amb un creixement del 15,8%.

El percentatge més alt de dones entre els TRADE el trobem a la província de Lleida (38,2%). D'altra banda, el percentatge més baix es localitza a la província de Tarragona, amb el 19,6%.

Catalunya, per sobre de la mitjana europea en nombre d'autònoms

El pes que representen els autònoms a Catalunya es troba per sobre del que representen en el conjunt d'Europa i de la zona euro. Tot i que l'any 2011 encara es trobava a un nivell similar al de la UE28, en el decurs dels darrers quatre anys s'ha recuperat i finalment s'ha situat més d'un punt i mig per sobre de la mitjana europea.

En comparació amb les principals economies europees, Catalunya només es veu superada per Grècia (amb el percentatge més alt), Itàlia, Polònia i Portugal. Entre els països amb el percentatge més baix de treball autònom destaquen Dinamarca, Suècia, Alemanya, França i Àustria, amb un pes clarament inferior al català.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article