Les 16 conclusions del debat ‘Ara és demà’ per a una escola catalana del futur

Més de 2.500 persones han debatut en jornades presencials temes com l’arquitectura de les escoles, els mètodes pedagògics o el rol del professorat


El debat participatiu ‘Ara és demà’ per repensar el model educatiu català ha arribat a la seva fi. Després de la publicació de cinc informes que va encarregar el Consell Escolar de Catalunya a cinc experts i que diagnostiquen i orienten les polítiques educatives de Catalunya, més de 2.500 persones han debatut en jornades presencials temes com l’equitat, l’arquitectura de les escoles, els mètodes pedagògics o el rol del professorat.

“L’Ara és demà és una prova de la vitalitat de la comunitat educativa i de la preocupació de la societat per l’educació”, ha assegurat en l'acte de cloenda d'aquest dimecres la consellera Clara Ponsatí. De tot aquesta discussió, se n'han extret un seguit de conclusions sobre com ha de ser l'educació del futur a Catalunya. El resultat es resumeix en 16 punts:

1. El sistema educatiu ha de disposar d’un finançament suficient per fer efectiva la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat.
2. La personalització de l’ensenyament-aprenentatge ha d’assegurar el desenvolupament integral d’infants i joves en totes les etapes.
3. Universalitzar l’escolaritat als dos anys afavoriria els processos d’estimulació precoç, la conciliació i l’equitat.
4. Convé promoure el model d’institut-escola en coherència amb el plantejament d’ensenyament bàsic entre els 6 i els 15 anys. La reconversió dels centres actuals és un objectiu a mitjà i llarg termini.
5.  L’obligatorietat de l’educació fins als 18 anys ha de respondre als interessos i necessitats de tot l’alumnat, per això cal poder definir diferents itineraris que permetin combinar formació i ocupació.
6. El sistema ha de garantir la continuïtat formativa per prevenir i reduir l’abandonament escolar. Cal potenciar els programes de noves oportunitats en el segon cicle de l’educació secundària.
7. Cal promoure l’autonomia de centre com a instrument per donar resposta a les necessitats i a la diversitat de l’alumnat i contribuir a garantir l’equitat i la qualitat de l’educació.
8. Fomentar el lideratge distribuït, o en xarxa, als centres educatius i aprofitar millor el coneixement i el talent de la comunitat educativa.
9. L’avaluació als centres ha de ser integral i orientada a la millora contínua.
10. S’ha de potenciar una formació inicial del professorat més pràctica, que inclogui des d’alternances universitat-escola al primer curs del grau fins al model de residència.
11. S’ha de repensar el model de definició de les plantilles dels centres i la provisió de llocs de treball per introduir-hi mecanismes que permetin adequar el perfil del docent amb el projecte educatiu i el context del centre.
12. L’Administració ha de preveure un pla per definir un cos únic docent per al Servei d’Educació de Catalunya i, en el marc de la funció pública catalana, redefinir la funció pública docent.
13. Cal diversificar continguts, mètodes, espais, formats, recursos, etc., i superar l’actual compartimentació de matèries i horaris per avançar cap a un treball amb enfocament competencial més global i aplicant metodologies diverses.
14. El sistema ha d’incorporar mesures de flexibilització creixent que permetin als alumnes desenvolupar itineraris diversos i disposar de passarel·les que s’ajustin a les seves necessitats i interessos.
15. Els centres educatius han de desplegar mecanismes de corresponsabilitat educativa família-escola-alumnat en relació amb el desenvolupament integral dels alumnes i en un marc de confiança mútua amb les famílies, per donar sentit a la continuïtat del procés d’aprenentatge dels fills.
16. Convé acompanyar els infants i els adolescents en la construcció de la seva identitat digital, i aportar-los criteris per a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i de les xarxes socials.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article