Barcelona obrirà la primera Escola de Segones Oportunitats de titularitat pública el proper curs

El centre ajudarà a joves que ni estudien ni treballen a que tornin a cursar estudis reglats o a inserir-se al mercat de treball


Barcelona obrirà el proper curs la primera Escola pública de Segones Oportunitats, de titularitat municipal. Es tracta d’un nou servei socioeducatiu orientat als joves que no estudien ni treballen per tal de facilitar-los una formació que els ajudi a tornar als estudis reglats o a inserir-se al mercat de treball amb un cert grau d’especialització.

El centre és de titularitat municipal, amb treball coordinat i compartit amb l’Institut de Serveis Socials, Barcelona Activa, Direcció de Salut, Direcció de Joventut i el Districte de Sant Andreu, i amb la interlocució del Consorci d’Educació. L’Escola de Segones Oportunitats compta amb un pressupost de 1.219.396,82 euros per als propers dos anys.

La rehabilitació de l’edifici ha començat aquesta setmana i durarà fins al mes de juliol. Un cop acabada, l’equip de professionals s’hi instal·larà per continuar preparant el proper curs en coordinació amb els instituts de la ciutat i al setembre s’hi incorporaran els primers alumnes. L’activitat s’iniciarà amb 30 joves amb capacitat màxima de 90 places. L’accés a l’escola serà voluntari i gratuït.

A més, a cada un dels joves se’ls farà un diagnòstic personalitzat per tal d’orientar-los i dissenyar la formació que més s’adigui al seu perfil. A banda, comptaran amb un tutor de referència durant la seva estada al servei i, en tot cas, al llarg de dos anys.

Perfil dels alumnes

El perfil de jove que assistirà a l’Escola de Segones Oportunitat serà el d’una persona d’entre 16 i 25 anys que ha abandonat prematurament el sistema educatiu o que està en risc de fer-ho. Es tracta de persones joves que han abandonat els estudis sense la graduació en ESO i de persones que han graduat en ESO i que han abandonat els estudis post-obligatoris.

Els itineraris d’educació-formació-inserció tindran una durada de 2 anys, o en menys temps, segons el Pla personal que es dissenyi per a cada un, però en tots els casos tindran un tutor durant aquests dos anys i es mantindrà la tutoria durant el procés d’inserció laboral per acompanyar-los en el seu itinerari vital.

Formació integral

L’Escola de Segones Oportunitats té un vessant formatiu quant a estudis, però també un vessant d’acompanyament i orientació als joves per oferir-los una atenció integral més enllà de la instrucció educativa que es dona en un centre ordinari d’educació secundària.

S’impartiran els aprenentatges competencials i de coneixement, però també es donarà igual importància a la dimensió emocional i actitudinal per recuperar l’autoestima dels i les joves. Així, l’escola oferirà diversos serveis bàsics, com la diagnosi de cada estudiant i definició del Pla personal de treball, l’orientació i formació d’acord amb el Pla personal de treball de cada estudiant. també hi haurà oferta de treball comunitari i activitats d’aprenentatge i servei a disposició dels alumnes, oferta d’activitats de lleure i treball d’orientació i suport amb les famílies

Respecte la formació i els continguts que s’impartiran, s’articularan a partir de continguts i mòduls que encaixin en el sistema educatiu reglat o que estiguin reconeguts pel Servei d’Ocupació de Catalunya, de manera que permetin després que l’estudiant reprengui els estudis reglats o l’ajudi a incorporar-se al mercat de treball.

Equip professional

L’equip del centre està format per un equip multidisciplinar on hi participen professionals docents i dels diferents dispositius d’orientació i acompanyament del consistori amb llarga experiència en projectes socioeducatius i d’inserció de joves en risc d’exclusió social.

Així, l’equip estarà format per una persona de coordinació pedagògica i direcció del centre, dos educadors, una persona dedicada a la prospecció d’empreses i intermediació laboral, una psicòloga, una persona de suport en les activitats de lleure i de formació, i un professional de suport a la gestió i atenció al públic.

L’Escola de Segones Oportunitats està situada al carrer Capella del barri de Navas, a l’antic ambulatori del barri, al districte de Sant Andreu. Té una superfície de 300 m2, distribuïts en els següents espais.
 

Origen de les Escoles de Segona Oportunitat

Les Escoles de segona oportunitat són un concepte que neix arrel de la publicació per part de la Comissió Europea del Llibre Blanc sobre l’educació i la formació. Ensenyar i aprendre. Cap a la societat del coneixement (1996).

L’anomenat popularment Informe Delors, parla d’oferir una segona oportunitat als i les joves que són exclosos del sistema educatiu, parla d’un recurs que ha de comptar amb el millor professorat, que no pot reproduir el que el centre educatiu ja fa, amb currículums i ritmes adaptats, amb implicació de les empreses, amb noves metodologies de treball, etc.

Actualment, existeixen dues associacions d’E2O, una europea i una altra estatal, amb la qual l’ajuntament ha estat treballant per definir el model que s’implantarà a Barcelona.

 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article