El dret al lleure en temps de Covid-19


Avui celebrem el 20 de novembre, Dia Universal dels Drets de l'Infant. Enguany es compleix el 31è aniversari de l'aprovació de la convenció per part de les Nacions Unides. Un aniversari molt significatiu, ja que aquesta data coincideix amb l'article 31, que es refereix al dret al lleure. Un dret que, a causa de l'estat d'alarma per la pandèmia de la Covid-19 i les mesures restrictives que se'n deriven, ha quedat molt afectat. El 30 d'octubre van quedar anul·lats la majoria de serveis i activitats que conformen el lleure educatiu com les extraescolars o els centres d'esplai i de retruc altres activitats també es van veure afectades com, per exemple, les colònies escolars o en família. Per sort, tot just ahir la Generalitat va anunciar un Pla de desescalada que sembla que permetrà –si els indicadors segueixen millorant– la progressiva tornada a la presencialitat de les activitats de lleure educatiu.

Però al marge dels alts i baixos de les mesures que es van anunciant, avui 20 de novembre volem recordar que el lleure educatiu és un Dret de l'Infant en majúscules, reconegut per les diferents normes legals tant internacionals (Convenció dels Drets dels Infants de Nacions Unides) com del nostre país (Estatut de Catalunya, Llei d'Infància 14/2010, LEC 12/2009 i al Pacte per a la Infància de 2013).

Posem en el centre la protecció i la seguretat de tots els infants, però no podem perdre de vista que els esplais, les extraescolars, les colònies i d'altres espais d'oci esdevenen activitats imprescindibles per al benestar i la salut de la infància i fomenten la igualtat d'oportunitats. Jugar, divertir-se, córrer, saltar, crear, relacionar-se és igual d'important que qualsevol altra activitat educativa i és essencial en el desenvolupament motriu i emocional de l'infant.

A través del lleure i el joc els infants inventen, reinventen i amplien la seva interpretació del món. Es potencien les relacions entre iguals i amb els altres i s'exerciten tota mena de competències: comunicatives (expressió, lideratge), socials (cooperació, aprendre a guanyar i a perdre, esforç), cognitives (pensament creatiu, entendre les regles), motrius (habilitats físiques, hàbits saludables), aprendre a aprendre (autoconeixement, treball en grup), etc.

Les activitats de lleure educatiu van ser les primeres a fer front, amb èxit, al repte organitzatiu, sanitari i educatiu en el context de la pandèmia actual. L'estiu va demostrar una capacitat d'organització exitosa, que va permetre garantir el dret al lleure dels infants i joves, alhora que es va vetllar per la seguretat dels infants amb protocols de prevenció i mesures higièniques sanitàries.

No podem oblidar que l'educació en el lleure esdevé un element compensador de les desigualtats en la infància, especialment en un moment en què les conseqüències de la pandèmia està engrandint l'escletxa educativa i social. No totes les famílies tenen els recursos necessaris per garantir l'educació en el lleure a distància, sabem que la bretxa digital és una realitat que s'haurà de resoldre, per això, cal vetllar perquè els espais actuals de lleure educatiu es puguin garantir, perquè quan es tanquen esplais, extraescolars i d'altres activitats el que estem potenciant és la desigualtat d'oportunitats entre els infants i joves.

Per tot això, demanem que es respecti el dret al lleure educatiu, mantenint totes les mesures de seguretat i els protocols que ja veníem aplicant i que han demostrat eficàcia. I més encara tenint en compte que la majoria de les activitats es desenvolupen en l’entorn més proper dels infants, no comportant un augment de la mobilitat.

Volem sumar i contribuir al control de la pandèmia i volem fer-ho al costat dels infants i de les famílies, especialment de les que es troben en situació de major vulnerabilitat, perquè des de l'educació emocional i en valors, que aporta el lleure educatiu, fem possible l'adquisició d'hàbits saludables. Sens dubte, les millors armes per a combatre la Covid-19.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article