El llarg viatge de les educadores socials als centres educatius


Vam iniciar el curs 2020/2021 amb restriccions, mascareta, gel, distanciament social i... 75 educadores socials noves als centres educatius. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, en el marc d'un programa temporal de mesures extraordinàries per la pandèmia de la Covid-19, va incorporar professionals de l'educació social en centres educatius de màxima complexitat durant el primer i segon trimestre d'aquest curs escolar.

I ara que començarem un nou curs, ens preguntem quina ha estat la valoració del primer any d'aquesta figura dins els contextos educatius? L'avaluació de la incorporació d'educadores socials en aquests centres ha posat en relleu el suport i acompanyament a alumnat, famílies, equips directius docents i serveis educatius; tot fent un treball en xarxa amb els agents socials del territori. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Informe "Avaluació de la incorporació d'educadores i educadors socials als centres educatius durant el curs 2020/21", realitzat pel Col·lectiu d'Educació Social i Escola del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC).

S'ha aconseguit una millora i reconeixement professional, però no en unes condicions òptimes. Hem acabat el curs i no hi ha hagut una bona definició de funcions ni organització, segons expliquen les educadores socials en algunes valoracions de l'enquesta. Això, però, no ha fet aturar aquestes professionals. Les primeres impressions recollides dels equips directius dels centres on s'han incorporat aquestes professionals de l'educació social reflecteixen un gran nivell de satisfacció cap a aquesta nova figura i la necessitat creixent que convisqui amb altres figures dins dels equips docents, per tal de donar cobertura a la cada vegada més creixent demanda social.

S'estan obrint nous horitzons i nous reptes que la comunitat educativa pot anar abordant amb el suport i l'acompanyament de les educadores socials, fomentant el treball en xarxa amb les professionals dels centres educatius i els agents socials del territori. Un dels aspectes més rellevants és la creació d'equips de treball formats per tècniques d'integració social i educadores socials, que obren un ventall d'accions preventives i d'atenció a la diversitat dels centres. Cal redefinir espais i funcions que donin lloc a un abordatge de les necessitats i demandes d'alumnat i famílies de forma ajustada.

I amb tot, veiem que aquest canvi és possible i que, a més, té un marc normatiu que promou i regula l'encaix d'aquestes professionals als centres educatius, com ara algunes lleis autonòmiques d'educació, per exemple la Llei d'Educació d'Extremadura del 2011 i la Llei Canària d'Educació no Universitària del 2014. També l'aprovació del Ple del Parlament de Catalunya de les mocions sobre educació, les discriminacions i les mesures econòmiques i socials (moció del PSC-Units, punt 10 i moció de Catalunya en Comú Podem, punt 10.b), que va generar noves oportunitats i el reconeixement de la figura de les professionals de l'educació social. A més, cal tenir present l'acabada d'aprovar Llei de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència (coneguda com la Llei Rhodes), que delega l'aplicació de protocols per part dels professionals dels centres educatius. Quina figura pot desenvolupar millor aquesta funció que les mateixes educadores socials?

La nostra no és una demanda nova. S'ha estat fent camí, durant temps, de formes i des d'espais diversos per defensar la figura de les educadores socials als centres educatius. Durant 14 anys, moltes d'aquestes companyes han estat treballant sota el perfil de professionals d'altres categories sense el just reconeixement de les funcions que han estat desenvolupant, en el marc de l'acord entre el Departament d'Ensenyament i el Comitè Intercentres en relació amb el personal de la categoria professional d'integradora social adscrit als centres educatius, signat el 2006. 

El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya va donar cabuda al Col·lectiu d'Educació Social i Escola, que treballa des del 2014 per la incorporació institucional i plena de les educadores socials als centres educatius de caràcter públic, i que, entre moltes altres coses, va elaborar el 2019 el manifest "La figura de l'educadora i l'educador social als centres escolars", que ja compta amb més de 3.000 signatures. 

Ara, després d'un primer any on hem estat reconegudes com a professionals dins dels centres educatius, i de la presa de consciència del llarg camí que queda per recórrer, quina és la voluntat política del Departament d'Educació vers aquesta mirada social? Es consolidarà aquesta presència de les professionals de l'educació social a tots els centres educatius?

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

Pep
2.

L'Educació Social és necessària que entri ja a totes les escoles.

  • 1
  • 0
Araceli Barcelona
1.

Moltes felicitats pel treball fet.
I moltes gràcies pel vostre convenciment i dedicació.
Endavant !!!!

  • 3
  • 0

Comenta aquest article