La Farmàcia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron: molt més que dispensar medicaments

El Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron dona atenció farmacèutica a les persones ingressades i a pacients ambulatoris. Principalment, els serveis de farmàcia d'hospital fan la selecció, compra, preparació, control, dispensació i informació dels medicaments que es fan servir a l'hospital i els que necessiten els i les pacients ambulatoris, és a dir, els que no es troben ingressats. Els pacients i les seves necessitats són al centre de les actuacions dels professionals farmacèutics d'hospital i d'aquesta manera s'aconsegueix contribuir a la millora de la salut de la població, tenint sempre present la utilització apropiada i segura dels medicaments.

Per tal que els pacients rebin la medicació correcta, en el moment correcte i en el lloc correcte, els farmacèutics i farmacèutiques han de revisar i validar les prescripcions que fa el personal mèdic, aportant seguretat i valor a l'acte de la dispensació. Les estructures de suport dins del Servei de Farmàcia, com la Unitat de Selecció de Medicaments o la Unitat de Farmacocinètica i Farmacogenètica, aporten recomanacions que són molt útils per ajustar el medicament i les dosis a cada pacient. Els professionals farmacèutics també s'encarreguen de proporcionar tota la informació necessària sobre els medicaments en els sistemes informàtics per facilitar la prescripció de medicaments al personal mèdic i l'administració de medicaments a la infermera.

Per a l'òptima gestió de tots els medicaments, són molt convenients els robots. Generalment els magatzems de la medicació estan robotitzats per aconseguir un control òptim de compres, d'estocs i de caducitats. La dispensació de medicaments des del Servei de Farmàcia a les plantes d'hospitalització també es prepara gràcies a la robòtica. En alguns hospitals, hi ha armaris automatitzats per facilitar l'accés a la medicació que pot necessitar un o una pacient.

Hi ha medicaments que no es troben a les oficines de farmàcia del carrer i s'han de dispensar obligatòriament des dels hospitals. Es tracta de medicaments d'ús hospitalari o de medicaments estrangers que s'han d'importar perquè no n'hi ha de disponibles a l'Estat. La dispensació d'aquesta medicació a pacients ambulatoris també es fa als serveis de Farmàcia dels hospitals mitjançant sistemes robotitzats. Quan el personal mèdic prescriu la medicació i el farmacèutic la valida, el robot la prepara perquè sigui dispensada sense marge d'error.

L'automatització no només té un gran paper en la gestió dels estocs i en la dispensació. L'àrea de farmacotècnia també en fa ús de manera habitual. La farmacotècnia és l'àrea del Servei de Farmàcia que prepara medicació individualitzada per a pacients. La preparació de la medicació pot ser deguda a diverses causes, bé perquè no existeix el medicament comercialitzat o bé perquè la dosi no és l'adient per a la persona. Això és molt important per tractar els pacients pediàtrics, ja que alguns medicaments no tenen un format destinat als infants i és necessari fer fórmules magistrals. En altres casos el medicament és al mercat, però el pacient necessita una dosi diferent, o bé s'ha de preparar d'una manera especial per evitar que li provoqui efectes secundaris. Aquest és el cas dels medicaments per al càncer en què les dosis han de ser individualitzades i tot el procés de preparació ha de ser rigorosament segur, i això s'aconsegueix en part gràcies als robots de preparació. Un altre cas és el de les nutricions parenterals: hi ha pacients que no poden menjar durant uns dies mentre estan ingressats i han de ser alimentats amb una nutrició que s'administra per via venosa. Aquestes nutricions es preparen amb robots al Servei de Farmàcia de manera individualitzada per a cada pacient, segons el que necessita i segons la seva situació clínica.

A part de les tasques assistencials, el Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron també es dedica a la investigació, donant suport a les unitats o serveis de l'hospital que fan assajos clínics amb nous medicaments o fent investigació pròpia com ara fórmules magistrals noves o fer estudis adients per fixar les condicions de conservació i de caducitat. També són importants els estudis d'utilització de medicaments, que permeten analitzar els tractaments i conèixer els resultats en salut.

Finalment, a Vall d'Hebron el Servei de Farmàcia també desenvolupa tasques de formació, pregrau, per a tècnics de farmàcia i estudiants del grau de Farmàcia que fan pràctiques, i postgrau, formant les noves generacions de professionals farmacèutics especialistes en Farmàcia Hospitalària.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article