Acompanyament i personalització


Sembla que a grans trets l’administració no troba la tecla per aconseguir reduir als nivells europeus l’abandonament escolar prematur, és a dir, i tenint en compte els indicadors europeus, l’abandonament per part de les persones joves d’edats compreses entre els 18 i els 24 anys.

A Catalunya es preveu que aquest índex es situï una mica per sobre del 16,5% (any 2021), és a dir, per sobre de la mitjana espanyola i molt per sobre de la mitjana europea que en el 2020 va ser del 10,1% (encara no es disposen de les dades del 2021). Tot i això, es fa una mica estrany que hi hagi serveis que tenen nivells del 70% d’èxit en la prevenció de l’abandonament escolar prematur i no se’ls acabi de posar mai de forma correcta i clara en el mapa del sistema educatiu català.

Les Unitats d’Escolarització Compartida, les anomenades UEC, s’estan desenvolupant a Catalunya des de l’any 1996, i a través de l’acompanyament i la personalització dels aprenentatges per a cada persona jove que hi participa aconsegueixen que els i les joves puguin establir itineraris personals formatius i laborals d’èxit.

El sistema és senzill, posada en acció de l’escolta activa vers els i les alumnes, i tal com deia abans, acompanyant i personalitzant allò que els i les motiva, allò que els suposi un creixement personal i social i allò que els permeti establir les mesures individuals que els suposi la base per mantenir, en els aprenentatges i en la formació, la possibilitat de millorar la seva situació personal.

Tot i que any rere any, el Departament d’Educació recull les dades d’aquestes persones joves i pot constatar que el servei aconsegueix el seu objectiu, les UEC i els programes de Noves oportunitats continuen estant molt lluny de l’epicentre de la necessitat generada. Actualment, va sonant amb més força algunes d’aquestes paraules arran que moltes persones i entitats estiguin lluitant durant molts anys per aconseguir que s’escolti i es regulin situacions que són solucions, però el problema, segons sembla, és aquesta escolta. Veritablement l’administració escolta de forma activa les opcions que Unitats d’Escolarització Compartida estan generant en els territoris on actuen? S'estan posant les mesures adients perquè els i les joves que ho precisen puguin assolir l’èxit, tot i viure situacions personals desfavorides? S’està intentant que els i les professionals que estan desenvolupant aquesta tasca puguin assolir-ho de forma òptima?

La veritat és que penso que encara són poques les persones dins de l'administració que tenen la visió per fer canvis, són poques les persones a l'administració que escolten activament el que professionals i entitats estem explicant per a posar solució a un problema que genera situacions de manca de formació i atur cronificades a edats primerenques. Cal posar solució als problemes de forma conjunta, complementària i dotant de recursos als serveis exitosos.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article