Si no es compta, no existeix. Perspectiva de gènere interseccional a les estadístiques


Les polítiques públiques que no incorporen la perspectiva de gènere interseccional i no prenen decisions basades en l’evidència són, com a mínim, millorables. Per dos motius: no només no veuen més de la meitat de la població sinó que n’ignoren les necessitats.

Determinats col·lectius o dinàmiques han estat, tradicionalment, exclosos de les estadístiques disponibles: dones grans, en risc d’exclusió social, migrades, amb discapacitat; sectors laborals masculinitzats o feminitzats; característiques de l’ús del temps, entre d’altres.

La informació creuada per sexe és necessària però no suficient per integrar la perspectiva de gènere en les estadístiques, ja que ha de permetre, posar atenció als efectes i impactes de les diferents opressions de gènere i aprofundir en una interpretació no dicotòmica de la realitat. L’enfocament interseccional explica de quina manera diferents sistemes de dominació i privilegi social —gènere, preferència sexoafectiva, funcionalitat, origen, cultura, classe social, edat, entre d’altres— interactuen i es configuren en les desigualtats socials que generen discriminacions específiques, que s’han de visibilitzar i ser objecte de les polítiques públiques.

Malgrat els esforços que les investigadores feministes han fet per incorporar la perspectiva de gènere interseccional a totes les disciplines acadèmiques, aquesta mancança s’ha corregit amb estimacions o dades d’altres països o territoris similars al nostre.

Per tot això, l’Observatori per la Igualtat de Gènere de l’Institut Català de les Dones ha impulsat, amb la col·laboració d’un equip multidisciplinari i interuniversitari, la Guia Introduint la perspectiva de gènere interseccionala les estadístiques, dirigida al personal tècnic i polític de les administracions públiques i a qualsevol persona experta en processos de producció de dades, per a introduir la perspectiva de gènere interseccional en les diferents fases de l’estadística i en les dades produïdes pels organismes públics, privats o acadèmics.

Aquesta guia ens ajuda a fer un pas més per millorar el coneixement acadèmic i la presa de decisions. Un pas més a prop de la #NormalitatFeminista.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article