L’atenció sanitària al pacient crònic complex d’edat avançada, un gran repte sanitari


Les nostres societats estan envellint dècada a dècada, això és un fet. Per citar només una xifra, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) entre el 2020 i el 2050 el nombre de majors de 80 anys es multiplicarà per tres. I l'envelliment de la població va lligat inevitablement a l'augment de pacients crònics complexos que ha d'atendre el Sistema Nacional de Salut.

Davant d'aquest escenari, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i l'Atenció Primària Barcelona Ciutat (APBCN) de l'Institut Català de la Salut (ICS) hem posat en marxa un programa multinivell a l'Àrea Integral de Salut (AIS) Barcelona Nord, l'àrea de referència de l'Hospital, per millorar l'atenció sanitària i la qualitat de vida dels pacients amb patologia crònica complexa que presenten multifreqüentació al Servei d'Urgències de l'Hospital –és a dir, pacients que han estat donats d'alta per segona vegada en sis mesos–.

Quan detectem aquests pacients, els derivem al nivell d'atenció sanitària que més s'ajusta a les seves necessitats: atenció primària, atenció intermèdia ambulatòria o atenció hospitalària especialitzada. La majoria d'estudis que s'han fet sobre aquests tipus de circuits suggereixen que una coordinació òptima entre l'atenció primària i l'atenció hospitalària en pacients amb aquestes patologies redueix la taxa de rehospitalitzacions potencialment evitables i redueix el risc d'esdeveniments clínics adversos. Amb aquest programa aconseguim que cada pacient tingui el pla terapèutic que necessita, que millori la seva qualitat de vida i que els seus problemes crònics de salut siguin atesos amb una visió holística, que també contempla la seva situació social i familiar. De retruc, a més, aconseguim descongestionar les urgències hospitalàries, un aspecte clau en la gestió dels hospitals del segle XXI.

De moment hem començat a aplicar aquest programa a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i insuficiència cardíaca, dues de les patologies amb més prevalença entre la gent gran. Des que va posar-se en marxa el març passat, el programa ha atès un total de 342 pacients, homes en un 53% (180 pacients) i dones en un 47% (162 pacients). El perfil majoritari és una persona amb una edat situada entorn els 80 anys que viu al seu domicili amb companyia, que presenta dependència lleu-moderada per desenvolupar les activitats de la vida diària i sense o amb lleu deteriorament cognitiu previ. És una persona coneguda al CAP i ha protagonitzat diversos episodis d'urgències hospitalàries. En el segon episodi d'alta al Servei d'Urgències de Vall d'Hebron, predominen els pacients que han necessitat un ingrés hospitalari a aguts o atenció intermèdia. Es tracta de pacients fràgils amb MPOC i insuficiència cardíaca que a més acostumen a patir altres patologies relacionades i requereixen nombroses medicacions.

Millorar l'atenció sanitària al pacient crònic complex d'edat avançada és un dels grans reptes sanitaris en els anys vinents i són necessaris més coneixements de quines són les millors intervencions sanitàries en aquest col·lectiu.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article