El dret de les dones a tenir temps propi


Per sort, la nostra societat ha començat a entendre que la conciliació de la vida laboral, personal i familiar ha sobrepassat el debat circumscrit a allò que afecta les dones en exclusiva i cada cop som més conscients i s’assumeix sense complexos que la conciliació és cosa d’homes i dones per igual.

Ara bé, la natura estructural dels factors que construeixen les desigualtats entre dones i homes encara fa necessari que des de les polítiques públiques no només s’hagi de treballar per corregir les situacions de discriminació, sinó que calgui impulsar les polítiques que incorporin la perspectiva que les dones tenen de la vida per contrarestar les inèrcies històriques que valoren la realitat masculina com a preeminent i universal.

Com bé sabem, aquesta visió del món ha perjudicat profunda i especialment les dones, ja que no ha tingut en compte les diferents responsabilitats que les aquestes exerceixen i, molt menys, el dret de les dones a comptar amb un temps propi. És des d’aquesta perspectiva que l’Institut Català de les Dones se suma i involucra en les iniciatives que demanen horaris més racionals i un avenç cap a la conciliació dels temps.

Em refereixo al suport que des del Govern de la Generalitat de Catalunya donem a la iniciativa per a la reforma horària “Ara és l’hora”, una plataforma de la societat civil que aposta per implantar uns horaris més racionals i beneficiosos per a la ciutadania, les empreses i les institucions. L’objectiu és passar d’una distribució del temps pròpia de l’era industrial a una que s’adapti a les necessitats de la nova societat del coneixement, uns nous horaris que permetin conciliar la vida familiar i laboral, augmentar la productivitat i la producció empresarial i millorar el benestar de tota la societat.

També el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, òrgan consultiu de l’Institut Català de les Dones on participen 380 entitats que treballen a favor de la igualtat efectiva de dones i homes, ha resolt adherir-se a la mateixa iniciativa després de considerar que la desorganització horària que vivim és un obstacle per a la competitivitat i la producció empresarial, augmenta els riscos psicosocials, fa persistir la divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, produeix problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, baixos rendiments educatius, manca de temps familiar i personal i una disminució del benestar de la societat en general.
El repte que tenim al davant va més enllà d’adaptar el mercat laboral a les exigències de les feines de cura i atenció essencials per a la supervivència del conjunt de la població. El repte és, també, endreçar els models antics i obrir la porta a noves fórmules d’organització comunitària i familiar que facilitin la creació d’una esfera personal del temps que permeti a totes les persones, i en especial a les dones, explorar les facetes de la personalitat que tenen a veure amb les seves necessitats, inquietuds i desitjos com a individus lliures i singulars.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article