#AprenentGènere


El dret de la igualtat de dones i homes és un valor cabdal de la nostra societat. Ara bé, som al segle XXI i els poder públics encara hem de treballar per a què es pugui exercir de manera efectiva i sigui el més aviat possible una realitat per a les ciutadanes i ciutadans de Catalunya. Les administracions hem assumit el principi de la igualtat de dones i homes com a valor fonamental a totes les actuacions però per ser eficaços en aquest repte hem d’avançar en la formació del personal públic. Cal realitzar un procés de capacitació per assumir la transversalització de les polítiques públiques amb perspectiva de gènere.

La Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes determina que cal establir les condicions de formació i capacitació en aquest àmbit del personal al servei de l’administració i facilitar programes específics al personal tècnic i als membres electes dels ens locals. També la Llei de violència masclista estableix que cal dissenyar programes de formació i capacitació específics en aquesta matèria adreçats a les persones professionals que intervenen directa o indirectament en els processos de violència.

Aquestes son les bases que han inspirat la creació per part de l’Institut Català de les Dones del primer Pla Director de Formació en equitat de gènere de Catalunya, que hem presentat recentment, i que tindrà una vigència fins l’any 2020. Formar significa generar canvis en els coneixements, les habilitats i les actituds. Els processos formatius han esdevingut una de les principals eines de les que disposen les organitzacions per alinear els seus objectius estratègics amb la pràctica real i quotidiana dels seus col·lectius professionals.

Aquest Pla és doncs una eina de canvi que facilita que les administracions públiques integrin a tots els nivells la transversalitat de gènere i que el treball públic del segle XXI incorpori amb normalitat aquesta mirada innovadora i transformadora que comporta que cap aspecte de la realitat sigui aliè a les dones.

Com no pot ser d’una altra manera, aquest innovador Pla director de formació s’impregna de noves estratègies pedagògiques i fuig de la formació tradicional, que no acostuma a avaluar resultats, per construir un sistema operatiu que permetrà assegurar-ne l’efectivitat amb el seguiment de la transferència dels aprenentatges al lloc de treball. Aquesta capacitat d’intervenció representarà un pas decisiu per a que el punt de vista de les dones i de l’equitat es tingui en compte de manera efectiva en les polítiques públiques de salut, ensenyament, seguretat, transport, habitatge, mercat laboral, teixit productiu o qualsevol altra.

El Pla inclou accions adreçades als diferents departaments de la Generalitat i anirà dirigit especialment a tres col·lectius prioritaris: l’alta direcció i la línia de comandament, els i les professionals dels circuits de violència masclista, i els i les referents d’igualtat de cada departament i de les altres administracions públiques.

En aquests moments ja estan en diferents fases de disseny el Programa d’alts càrrecs, línia de comandament de les administracions publiques, i càrrecs electes; el Programa de referents de gènere de la Generalitat i Administració Local i el personal de l’institut Català de les Dones; el Programa dels Circuits de Violències Masclistes; el Programa de Capacitació general per a l’Administració de la Generalitat, l’Administració Local i altres Administracions públiques; el Programa de formació descentralitzada i específica a càrrec dels Departaments de la Generalitat i altres organismes i el Programa de formació de formadores i formadors interns.

Aquesta acció de formació integral, pionera pel que fa al personal directiu i la seva obligatorietat, situa Catalunya en posició capdavantera pel que fa a la formació orientada a resultats. Des del Govern de Catalunya accelerem així les transformacions necessàries per arribar a un país on dones i homes puguem gaudir d’igualtat i justícia social.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article