L’èxit escolar en la FP: clau per millorar les taxes d’ocupació del jovent en situació de vulnerabilitat


En els darrers anys s’ha escrit molt sobre la problemàtica del fracàs escolar i l’atur juvenil, que tot i haver disminuït en els darrers anys, segueixen estant en nivells preocupants. La taxa d’abandonament escolar prematur a Espanya es situa actualment en un 19% (32% al 2008), lluny del 10% fixat per la Comissió Europea i les dades mostren com torna a repuntar lleugerament. Pel que fa a l’atur juvenil es troba al voltant del 37%, en els pitjors moments de la crisi va arribar al 55%.

Per altra banda, a Espanya la proporció de la població amb un nivell educatiu mig (corresponent a la Formació Professional) representa només un 25%, mentre que la mitjana Europea es situa en un 50%. Aquesta dada resulta força preocupant, especialment si tenim en compte que molts estudis pronostiquen una demanda de tècnics elevada en els propers anys. Davant aquesta situació diverses administracions públiques i organitzacions de la societat civil estan centrant els seus esforços en promoure i “dignificar” la Formació Professional (FP), especialment en la seva modalitat dual, i tractar d’eliminar l’etiqueta d’opció per a joves que provenen del fracàs escolar.

Per contra la Fundació Èxit ha estat pionera en entendre que el model dual era especialment potent per motivar i millorar l’ocupabilitat de joves que provenien d’una experiència de fracàs escolar. Per aquest motiu al curs 2011/12 (abans que es regulés la FP Dual de forma oficial) van llençar el projecte eDuo, una experiència pilot que amb els anys es va traduir al 2014 en el primer conveni de FP Dual per a joves amb risc d’abandonament educatiu signat amb la Generalitat de Catalunya, l’empresa Desigual i Fundació Èxit. Era també la primera vegada que una ONG signava un conveni de FP Dual a l’estat espanyol. Al 2017 van ser també la primera ONG en signar un conveni d’aquest tipus a la comunitat de Madrid, en aquest cas amb la Fundación Mahou San Miguel.

Tot i aquestes dues importants fites, la Fundació Èxit ha decidit redissenyar el projecte eDUO i dur a terme una prova pilot durant el curs 2017/18. La raó és senzilla: a mesura que s’ha anat avançant la regulació de la FP Dual són moltes les administracions que l’han potenciat en la FP de Grau Superior i, en els millors dels casos, en el segon any d’un cicle formatiu de Grau Mig. D’acord a les poques dades publicades al respecte i l’experiència de la Fundació Èxit en el sector, l’abandonament escolar en L’FP es concentra en el primer curs, concretament durant el primer trimestre. Preguntant als i les joves es detecta que existeix un problema de mala orientació a la ESO envers els itineraris de FP, d’un desajust entre oferta i demanda de places per família professional i, per últim, d’un percentatge de joves que es desmotiven quan veuen que als graus mitjos “no tocaran empresa” fins al segon any. Els joves que provenen d’una experiència de fracàs escolar, normalment motivats per formacions més pràctiques i amb contacte amb el món de l’empresa, són especialment vulnerables en aquest sentit. Així doncs, el nou projecte eDUO vol acostar el món de l’empresa als estudiants de primer curs de de FP de Grau Mig a partir d’un repte educatiu dissenyat conjuntament amb les empreses col·laboradores i un conjunt de “masterclasses” i sessions de mentoria grupal al voltant del repte educatiu i organitzades per voluntaris de l’empresa.

En la tasca de re-disseny del projecte eDUO, la Fundació Èxit va voler comptar amb la col·laboració d’Ivàlua per tal d’incorporar l’avaluació en el projecte. L’objectiu és evitar en un futur trobar-se en una situació semblant a l’actual, en la que el projecte és molt ben valorat pels joves, empreses i centres educatius que hi participen però no s’ha pogut encara demostrar amb dades l’impacte del projecte eDUO, entre d’altres coses perquè es requereixen tècniques estadístiques avançades per mesurar l’impacte d’una intervenció d’aquestes característiques. Els resultats d’una avaluació d’impacte són claus per prendre decisions informades i basades en l’evidència respecte al disseny, la implementació i escalabilitat d’un projecte com eDUO.

La primera tasca d’Ivàlua ha consistit en treballar els elements que fan viable l’avaluació d’un determinat programa a partir de l’assessorament sobre l’avaluabilitat del projecte eDUO, basant-se en el Protocol d’Avaluabilitat desenvolupat per l’institut en col·laboració amb el Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. L’assessorament analitza el disseny i l’estat de la implementació del projecte en relació a tres condicions d’avaluabilitat: versemblança del disseny de la intervenció, utilitat dels resultats de l’avaluació i viabilitat de l’avaluació en funció de les dades disponibles per respondre a les preguntes d’avaluació.

A partir dels resultats de l’assessorament, s’ha treballat conjuntament entre l’equip d’Ivàlua i l’equip d’Èxit en el disseny d’un sistema d’indicadors i dues estratègies d’avaluació de l’impacte del projecte eDUO amb l’objectiu de guiar i preparar el projecte per a que sigui avaluable en un futur. Les dues estratègies d’avaluació d’impacte proposades per Ivàlua estan basades en un disseny experimental que permet identificar un contrafactual (grup de comparació) vàlid per a l’avaluació d’impacte.

Un dels reptes d’una avaluació d’aquest tipus és l’accés a dades relacionades amb el perfil dels alumnes i el seu futur educatiu i professional. En aquest sentit, la col·laboració de les administracions públiques a l’hora de facilitar l’accés a dades rellevants és clau per dur a terme avaluacions que permetin conèixer quines iniciatives funcionen i per a qui. Donada la importància estratègica de la problemàtica de l’abandonament escolar prematur i l’atur juvenil, aquest coneixement és especialment rellevant, ja que permet prendre decisions basades en l’evidència sobre quines iniciatives són més eficients per diferents col·lectius i la possibilitat d’escalar aquelles que demostrin tenir un impacte positiu.

L’avaluació de polítiques públiques és doncs una eina clau per generar coneixement útil per a la presa de decisions sobre el funcionament i resultats de les polítiques públiques i els programes socials i per millorar l’eficàcia de l’acció de govern i del tercer sector social, promovent dissenys de polítiques i programes de més qualitat i el seguiment sistemàtic dels seus resultats i impactes. Contemplar i incloure l’avaluació des de l’inici o disseny d’un programa, com ha fet la Fundació Èxit, és un aspecte fonamental per assegurar-ne l’èxit.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article