XI Jornada de Drogodependències: Aproximacions al fenomen de les addiccions