Dossier Socialitzant 1 - Violències masclistes a la feina

Social.cat

Al mercat laboral, les dones es troben entre el terra enganxós i el sostre de vidre i pateixen una discriminació sistèmica que s’expressa de moltes maneres: en sous més baixos, contractes parcials o temporals, la gran concentració de treballs feminitzats, el trencament de trajectòries o, en el pitjor dels casos, l’assetjament. Què fem perquè no siguin menystingudes a la feina?