400.000 infants a Catalunya encara viuen en situació de pobresa, segons Save the Children

La infància és el grup d’edat amb la pitjor taxa de pobresa, tot i que ha disminuït respecte el 2020


Un 28,6% de la infància a Catalunya viu en situació de pobresa. Així ho revela l’anàlisi que Save the Children ha fet arran de les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida de l’INE,  recollides per l’Idescat, que ofereixen les primeres xifres oficials on es pot percebre una incipient davallada de la pobresa infantil en el territori. 

L’organització adverteix que tot i que es veu una reducció de 61.600 infants respecte al període anterior en el territori català (4,8 punts percentuals) i que, en total, el nombre de nens i nenes en situació de pobresa s’ha reduït al voltant dels 400.000, els infants i adolescents continuen sent el grup social que més pateix les conseqüències de l’exclusió social, tenint una taxa un 55% superior a la dels adults, que és de 18,5%.

La reducció de les xifres no només es troba en la taxa de pobresa, sinó també en la situació de privació material severa, és a dir, en el nivell més extrem d’escassetat i la impossibilitat d’atendre necessitats bàsiques pel benestar i la dignitat de la infància, com ara tenir un àpat saludable i equilibrat al dia amb carn o peix, poder pagar el lloguer o els subministraments bàsics de la llar, o inclús tenir una temperatura adequada dins l’habitatge. Aquesta xifra també s’ha vist disminuïda en un 4,4%, passant de més de 128.000 infants de menys de 16 anys, a 123.000. En total, l’últim any, al voltant de 5.700 nens i nenes han deixat de patir aquest nivell de privació.

En la seva anàlisi, Save the Children destaca l’efecte reductor de les transferències socials que s’han implementat al llarg dels últims anys, especialment en plena pandèmia. Segons les dades de l’enquesta, la introducció de prestacions i ajuts socials sembla haver marcat un punt d’inflexió en la reducció de la taxa de pobresa. Malauradament, aquesta disminució és menys notòria en la pobresa infantil que en la resta d’edats.

Així i tot, no totes les xifres han mostrat resultats tan favorables, ja que pel que fa a les famílies monoparentals, la situació ha empitjorat notablement, arribant a una situació que no s’havia registrat els darrers anys. Concretament, més de la meitat d’aquestes famílies (al voltant de 146.000 persones) es troben en situació de pobresa, 8,7 punts percentuals més que l’any anterior. Aquesta xifra revela la situació de vulnerabilitat a la qual fa front aquest tipus de família.

“Les dades publicades evidencien la importància de continuar prenent mesures per reduir la desigualtat i la pobresa entre aquelles famílies que més ho necessiten. Els efectes provocats per la pobresa infantil es transmeten de generació en generació, impactant directament en el desenvolupament de la infància. Calen mesures i accions que permetin trencar el cercle de transmissió de la pobresa”, afirma Susana Capell, Tècnica d’Incidència Social a Catalunya.

Baix percentatge de despesa pública en família i infància

Analitzant quines polítiques s’estan duent a terme per pal·liar la pobresa infantil, l’organització destaca que el percentatge de despesa pública en família i infància a Catalunya és baix des de fa anys en comparació amb la UE. Segons dades oficials (del 2014), només s’inverteix el 0,8% del PIB en protecció a la infància, davant el 2,2% de mitjana dels països de la UE. En aquest punt, Save the Children recorda que el cost mitjà per criar un nen o nena en condicions dignes a Catalunya és de 819 euros mensuals, aproximadament 9.828 euros anuals.

Per continuar reduint la pobresa infantil l’entitat proposa, en l’àmbit estatal, implementar un nou ajut universal per la criança de com a mínim 100 euros mensuals des dels 0 fins als 17 anys, per tal d’arribar a un major nombre de famílies i cobrir almenys el 12,2% del cost mitjà de la criança.

En clau catalana, Save the Children proposa reformular la renda garantida de ciutadania creant un complement per la criança destinat a les famílies més vulnerables, utilitzant l’estalvi generat per part de la Generalitat amb la introducció de l’IMV.

L’habitatge i la conciliació són dues de les partides més grans on les famílies amb fills a càrrec destinen part dels seus ingressos. Per aquest motiu, Save the Children defensa la creació d’un complement per motiu d’habitatge destinat a famílies amb infants beneficiàries de la RGC i la creació de polítiques eficients per millorar i garantir l’accés als serveis necessaris per la criança.

En aquest sentit, l’organització considera que Catalunya hauria d’aprofitar l’impuls de la Garantia Infantil Europea, que insta a assegurar l’accés gratuït i efectiu a serveis bàsics pel desenvolupament de la infància com la salut, l’educació 0-3, l’educació infantil, l’habitatge, la nutrició o les beques menjador. L’organització assenyala que les accions que habilitin aquest instrument han de concretar-se en una Estratègia contra la pobresa infantil i ha de comptar amb l’experiència de les entitats d’infància que coneixen les necessitats dels nens i les nenes.

L’organització indica que, tot i que en aquest últim any s’han produït passes importants en la lluita contra la pobresa infantil, s’ha de continuar avançant perquè el compromís d’inversió en infància resulti sostenible en el temps. Per això, Save the Children demana al Govern de la Generalitat i als líders polítics que els infants estiguin presents en els comptes públics i que les polítiques de Catalunya prioritzin la infància en situació de vulnerabilitat.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article