El Col·legi de Pedagogia alerta que a l'agost manca educació en el lleure per a infants vulnerables

El col·lectiu assenyala que l'educació en el lleure potencia el creixement de l'autonomia personal i social dels infants i adolescents


“Les activitats de lleure són també aprenentatges, però no per ser "no obligatoris" i no per ser "aprenentatges lúdics", són menys educatius i importants que els aprenentatges escolars”, assenyalen des del Col·legi de Pedagogia de Catalunya, i interpel·len a les administracions públiques per a què implementin polítiques que apostin per l'educació en el lleure.

Malgrat els esforços que, segons reconeix aquest col·lectiu de professionals, estan fent les entitats públiques i les entitats socials per augmentar l'oferta de colònies o casals també al mes d'agost, aquesta “no sempre és suficient o no arriba a tots els municipis”.

A més, els pedagogs assenyalen que a aquesta realitat se li suma la manca de cobertura d'atenció a la diversitat funcional d'alguns menors, que resulten ser “els més afectats”. Per aquest motiu, demanen equitat en l'educació en el lleure, ja que “els infants i els adolescents amb mobilitat reduïda, amb handicaps sensorials, intel·lectuals o associats amb un grau important de dependència o d'altres d'atenció a trastorns de conducta, requereixen de professionals de l'educació que facin un suport i acompanyament més individual i especialitzat, així com l'adaptació d'activitats de joc, esport, i etc”.

Segons dades del Síndic de Greuges, l'índex de pobresa en la Infància creix. Com diu M. Jesús Larios, adjunta del Síndic de Greuges, "la manca d'inversió en infància suposa vulnerar els drets d'una persona durant tota la seva vida". Els drets i deures dels infants haurien de garantir i cobrir les atencions educatives en el lleure en l'interval no lectiu de l'estiu, quan sigui necessari i en condicions d'igualtat d'oportunitats.

L'oferta educativa, insuficient especialment a l'agost

Abans de finalitzar el curs escolar i en el moment d'organitzar el temps d'estiu dels fills, les famílies sovint es troben que l'oferta educativa no pot cobrir per igual tota la temporada estival no lectiva, sobretot l'agost. 

També es troben amb situacions desfavorables, com que no tots els infants i adolescents que ho precisen poden accedir a les activitats triades per disposar de mitjans reduïts per al desplaçament dels menors quan les activitats es realitzen fora del municipi on viuen, o que les mares i els pares treballen de forma temporal, precària o emergent; el resultat esdevé un greuge econòmic per poder atendre les necessitats educatives d'oci en el lleure per als infants. A més, alerten que el suport de la família extensa, quan és possible, no sempre pot complementar la totalitat d'aquestes necessitats del nucli familiar.

Les activitats d'educació en el lleure a l'estiu, i en concret al mes d'agost, són una alternativa al nucli familiar que per qüestions laborals, de salut o com a situacions de "respir familiar" en alguns casos, no poden cobrir les atencions dels seus fills/es.

El lleure estival esdevé una gran oportunitat pedagògica

Aquests espais lúdico-educatius també són una oportunitat necessària per al desenvolupament vivencial, socialitzador i d'aprenentatge significatiu dels infants i adolescents, especialment pels que presenten més vulnerabilitat com la diversitat funcional, la manca de recursos sociofamiliars i/o econòmics en el nucli familiar i la pobresa infantil i juvenil. Per aquest motiu, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya considera que l'accés d'infants i adolescents a les activitats de lleure ha de ser universal, perquè “fomenta l'educació en els valors pedagògics de respecte i col·laboració, d'hàbits individuals i socials, d'educació per a la igualtat, la inclusió i l'educació emocional. Tot plegat en un ambient d'entreteniment i esbarjo”.

En conseqüència, segons el col·lectiu d'experts, el lleure estival esdevé “una gran oportunitat pedagògica per als infants i adolescents, que potencia el creixement de l'autonomia personal i social, el respecte per a l'entorn i la comunitat”.

Així, els pedagogs demanen, doncs, que l'educació en el lleure compti amb professionals especialitzats i activitats adaptades a la diversitat funcional. “És indispensable garantir l'accés a les activitats educatives de lleure a tots els infants i adolescents, a través d'informació i acompanyament a les famílies”, assenyala el col·lectiu que considera l'educació en el lleure un “dret per a infants i adolescents i un deure per a les polítiques públiques corresponents”.

És per això que el Col·legi de Pedagogs de Catalunya interpel·la a les administracions públiques per a què implementin polítiques que apostin per l'educació en el lleure “com un dret de tots els infants i adolescents, amb atenció especial a la diversitat funcional i a la vulnerabilitat per diferent casuística, durant tot l'any i molt especialment durant el període estival, especialment a l'agost”.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article