S'aprova la reestructuració de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Es crea la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut i la nova Direcció General de Serveis Socials


El Govern ha aprovat aquest dimarts el Decret de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Amb aquesta reestructuració s'ha volgut donar més rellevància a les polítiques d'infància i joventut i, per això, es crearà la nova Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut. L'objectiu és millorar la gestió i la coordinació d'aquestes àrees per tal de promoure la protecció dels infants i els adolescents, el seu benestar social, el desenvolupament comunitari, la seva inclusió social i participació, tot això d'acord amb la normativa vigent i per a la protecció especial de l'interès superior de l'infant.

Sota el paraigua d'aquesta nova Secretaria s'inclourà la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) i la Direcció General de Joventut, a la qual continua adscrita l'Agència Catalana de la Joventut. D'altra banda, també s'inscriu en aquesta Secretaria, l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció.

La nova Secretaria té encarregades les funcions de: planificar polítiques per promoure els drets dels infants i els adolescents; elaborar propostes de directrius i coordinar les polítiques d'infància, adolescència i joventut; planificar les polítiques en les matèries gestionades per les unitats que en depenen i fer el seguiment de l'execució de les línies d'actuació en aquestes matèries; planificar i impulsar el foment i promoció d'iniciatives, programes transversals i actuacions en els àmbits que li són d'interès; dirigir, impulsar i coordinar actuacions i programes de caràcter transversal en col·laboració amb altres departaments i administracions públiques; i coordinar la planificació i l'execució i l'avaluació de polítiques i programes d'infància, adolescència i joventut.

Es crea la Direcció General de Serveis Socials

Amb aquesta reestructuració també es produeix canvis a la Secretaria d'Afers Socials i Famílies, a la qual s'incorpora la nova Direcció General de Serveis Socials. L'objectiu és anar adaptant progressivament l'estructura departamental per facilitar la transitorietat cap la creació de la futura Agència Catalana de Protecció Social. Aquí està previst que s'incorpori la subdirecció general d'Anàlisi i Programació que anteriorment depenia de la Direcció General de Protecció Social.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article