Fent valdre al pedagog/a i psicopedagog/a

En el Grup de Recerca de Pedagogia Social del Col·legi de Pedagogs de Catalunya portem anys reivindicant la importància del pedagog/a i psicopedagog/a en els Serveis Socials, participant i compartint en espais de debat i reflexió conjuntament amb altres professionals dels Serveis Socials. Aquest treball, del Grup de Recerca de Pedagogia Social, d'anàlisi i argumentació d'aquest valor, va donar com a resultat un compendi de 14 perfils del pedagog/a i psicopedagog/a en el marc social, que vam tenir l'oportunitat de lliurar en mà al conseller del Departament de Treball, Afers Socials i Família, en una trobada que vam tenir a finals d'agost.

Una publicació que recull aquesta reivindicació històrica del COPEC: la inclusió de la figura del professional de la pedagogia en la Cartera de Serveis Socials, amb cinc documents relacionats amb els serveis de la cartera que justifiquen la incorporació d'aquesta figura professional en serveis concrets. Dos anys de treball de la Vocalia i del Grup de Recerca de Pedagogia Social, juntament amb professionals en actiu amb extensa experiència en els temes tractats.

Una de les reflexions que fem és que tot i que els professionals de la pedagogia apareixen en alguns serveis de la cartera, ho fan dins d'un genèric “titulació universitària” o bé junt amb altres disciplines, cosa que a la pràctica dificulta -o impossibilita- la seva incorporació. És per això que els pedagogs/gues i psicopedagogs/gues volem anar més enllà i que es reconegui el valor, les funcions i aportacions de la pedagogia en el camp social de forma transversal, atenint-nos a què la funció principal del Sistema de Serveis Socials se centra en l'atenció a les persones.

En el Sistema de Serveis Socials (bàsics i especialitzats) es generen espais d'interacció, intervenció i acompanyament amb i per les persones. Espais on és inherent l'acte i l'acció educativa. Acció que cal planificar, dissenyar, implementar i avaluar i que implica prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment per la recuperació de l'autonomia i l'apoderament. Això si, sempre amb l'objectiu que aquesta intervenció dels serveis sigui eficaç i efectiva, no pas assistencial i generadora de dependència.

És per aquest motiu que la disciplina de la pedagogia té la seva raó de ser en la majoria de serveis que conté la cartera. En especial en tots aquells destinats a famílies, infància, adolescència, entre d'altres, que tenen una marcada atenció i intervenció educativa. Però també ens referim a joventut, gent gran i a col·lectivitats i serveis específics i especialitzats com drogodependència, violència masclista, entre d'altres.

D'altra banda, de forma transversal, el/la professional de la pedagogia pot aportar formació, acompanyament i assessorament a equips professionals dins d'un servei com en altres serveis de la xarxa en les matèries que és expert, com la detecció, disseny, execució i avaluació de plans de formació orientats a la millora. La pedagogia pot esdevenir un nexe d'unió en equips multidisciplinaris i interdisciplinaris i les persones.

Els que estem en els serveis o que en fem la seva coordinació, sabem que els objectius dels serveis són de màxims, titànics i la qualitat dels professionals que els integren han d'estar a l'altura. Les excuses en l'àmbit pressupostari han de desaparèixer en pro de la millora i optimització real del Sistema de Serveis Socials. És per això que apostem per equips interdisciplinaris en els serveis: orquestres que facin melodies, cadascú des del seu instrument i especialitat.

En resum, nomenar als i les professionals de la pedagogia i psicopedagogia dins de l'àmbit genèric de les ciències socials en alguns dels serveis que apareixen a la Cartera de Serveis Socials és degradar l'essència que haurien de tenir aquests serveis i en general el mateix sistema de serveis socials: preventiu, precoç i com a suport puntual.

Cal valorar la disciplina de la pedagogia i les funcions inherents a ella amb l'objectiu de nodrir i regenerar un Sistema de Serveis Socials efectiu i al servei de les persones.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article