Donar una atenció individualitzada a les pacients amb càncer de mama


El càncer de mama és el més freqüent en dones, amb 34.750 nous casos a l'Estat el 2022, i el principal factor de risc per patir-lo és l'edat, ja que en la majoria de casos es presenta en dones majors de 50 anys. En un context d'augment de l'esperança de vida, va sorgir la necessitat de donar una atenció integral, individualitzada i de qualitat al pacient oncogeriàtric tenint en compte que l'edat no ha de ser l'únic criteri de decisió terapèutica. És per aquest motiu que l'abril de 2021 es va posar en marxa la consulta d'oncogeriatria per a pacients amb càncer de mama de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. 

A la consulta, formada per un metge geriatra del Servei de Medicina Interna i una infermera del Servei d'Oncologia Mèdica, fem una avaluació personalitzada de cada pacient d'edat avançada per tal de valorar la seva fragilitat, comorbiditat, risc de complicacions en sotmetre's a un tractament oncològic i expectativa de vida sense càncer. A més a més, participem setmanalment en el Comitè de Tumors de Mama per traslladar de primera mà la nostra valoració abans que es decideixi el tractament oncològic basat en la reserva fisiològica i no només en l'edat cronològica de la pacient. En aquesta reunió també estan presents els professionals de la Unitat de Patologia Mamaria, Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Radiologia, Anatomia Patològica, Genètica i la Unitat d'Alt Risc.

A més, des de la consulta d'oncogeriatria realitzem un seguiment dels pacients amb l'objectiu d'intervenir sobre els dèficits reversibles detectats i donar suport a les possibles complicacions derivades del tractament per tal de millorar l'adherència a la teràpia i amb això la supervivència global i qualitat de vida.

Totes les pacients amb un nou diagnòstic de càncer de mama d'edat superior a 80 anys reben seguiment a la consulta d'oncogeriatria i, en el cas de les dones entre 70 i 79 anys, es decideix la seva inclusió en funció de si han donat positiu en un test de cribratge de fragilitat o si els seus metges especialistes ho consideren necessari.

La necessitat d'equips multidisplicinaris transversals d'oncogeriatria s'imposa cada cop més en el context d'envelliment de la població i la valoració de la infermera és fonamental en el procés de decisió terapèutica dins d'aquest equip multidisciplinari. La nostra intervenció permet fer una valoració geriàtrica integral avaluant: activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària, dèficits cognitius, grau de mobilitat, risc de caigudes, estat nutricional i situació social, entre altres qüestions.

A partir d'aquesta valoració, proporcionem cures expertes duent a terme intervencions rehabilitadores i nutricionals a més d'intervenir, en cas necessari, en les síndromes geriàtriques. La pacient, amb les seves expectatives de vida i prioritats, és sempre el centre de la nostra atenció.

A la consulta d'oncogeriatria per a pacients amb càncer de mama, durant el primer any hem atès 128 dones amb una mitjana d'edat de 83 anys: un 73% de les pacients tenien més de 80 anys (93 dones), i el 27% entre 70 i 79 anys (35 dones). La mortalitat de les pacients ateses va ser del 3,14% (7 pacients). Per a les 122 pacients restants, el tractament recomanat va ser un tractament oncològic estàndard en un 37% dels casos (45 pacients), un tractament adaptat en un 46% (56 pacients) i un tractament simptomàtic en un 17% (21 pacients).

Podem dir que gràcies a la consulta d'oncogeriatria per a pacients amb càncer de mama hem pogut personalitzar el tractament rebut per cada pacient de forma objectiva, tenint en compte la seva reserva funcional i biològica, el seu estat cognitiu i el pronòstic vital estimat, interferint així el mínim possible en la seva qualitat de vida.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article