L’acolliment familiar especialitzat


La Generalitat ha impulsat la campanya ‘Acollir és fer família per tal d’incentivar i promoure l’acolliment familiar al nostre país; i el passat mes de març el Departament de Drets Socials va presentar un programa pilot, amb la col·laboració de Xarxes AFE i que a Catalunya desenvolupa la Fundació Infància i Família, que ofereix una nova tipologia d’acolliment familiar especialitzat idèntica a la que ja fa més de 16 anys que es desenvolupa al País Basc amb resultats molt favorables.

L’Acolliment Familiar Especialitzat d’Especial Preparació (AFE-EP) es desenvolupa al si d’una família aliena en la qual almenys una de les persones majors d’edat compta amb una titulació homologada en l’àmbit socioeducatiu, sanitari o sociocomunitari (Treball Social, Psicologia, Educació Social, Medicina, Magisteri, etc.), i amb una experiència professional mínima de dos anys en l’àmbit de la infància.

El perfil dels infants i adolescents a qui dona resposta el projecte és molt concret. Es tracta de nens i nenes a partir de 7 fins a 18 anys que actualment viuen en centres residencials, que presenten problemes de salut mental, discapacitat greu o moderada relacionada sempre amb aspectes emocionals o psicològics, i problemes de conducta i adaptació rellevants que dificulten la seva plena integració familiar i social. El programa té en compte aquells infants i joves que presenten un trauma greu o un dany emocional significatiu que els ha obligat a viure dins d’una armadura emocional.

L’AFE-EP es proposa desmuntar aquestes armadures. Aquesta és la principal missió del programa: reparar el dany emocional d’aquests infants i joves a través d’una intervenció centrada a modificar la seva conducta mitjançant la pedagogia de la vida quotidiana. Segons aquest model, qualsevol moment del dia és adient per a realitzar intervencions reparadores.

Per altra banda, parteix de la idea que ha de ser el responsable d’haver provocat el dany qui procuri reparar-lo, d’aquesta manera la família biològica se sent part de la solució i implicada en el procés de reparació. Veiem, doncs, com la visió sistèmica del programa és determinant per assolir la reparació del dany emocional de l’infant; però no seria una visió completa si no es tingués en compte el mateix menor. És per aquest motiu que, considerant l’interès superior de l’infant, l’infant ha d’estar d’acord amb la mesura d’acolliment familiar abans que aquesta es constitueixi (Segons recull la Llei 14/2010 dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència).

Els equips tècnics, compostos per una figura del treball social i una de la psicologia, s’encarreguen de dur a terme el procés de valoració d’estimació de les famílies sol·licitants mitjançant entrevistes enfocades a avaluar les seves competències tècniques. D’aquesta manera els equips tècnics poden avaluar les capacitats de les famílies acollidores a l’hora de desxifrar els missatges que s’amaguen rere les conductes dels infants acollits. Tanmateix, treballadores socials i psicòlogues ofereixen formació i suport a les famílies de manera personalitzada durant tot el seguiment de l’acolliment.

Dins d’aquest programa, el paper del treball social és clau per tal de poder aportar una visió global de la situació familiar sense perdre de vista les seves particularitats. El treball social aplicat en l’àmbit de l’acolliment familiar, i en col·laboració amb altres professionals, permet fomentar la detecció de potencialitats, habilitats i fortaleses tant de les famílies (d’origen i d’acollida) com dels infants, i generar oportunitats de canvi i millora en tots ells sense perdre de vista l’enfocament sistèmic.

L’AFE-EP situa la família com a agent educatiu principal alhora que amplia el ventall de famílies disposades a donar resposta a infants i joves amb necessitats molt específiques.

L’experiència basca demostra que els vincles afectius construïts durant l’acolliment entre infants, adolescents i família d’acollida, perduren més enllà del període de convivència i afavoreixen la continuïtat dels models familiars durant la transició a la vida adulta i més enllà de l’assoliment de la majoria d’edat.

Actualment, ja s’ha iniciat el procés de valoració de famílies sol·licitants, ja que es pretén elaborar una borsa de famílies preparades per a respondre a les diverses necessitats que puguin presentar els infants i joves que actualment viuen sota la mesura d’acolliment residencial. És per això que totes aquelles persones que estiguin interessades a rebre informació sobre aquest nou tipus d’acolliment familiar poden adreçar-se a Busquem professionals – REDES AFE, Armaduras emocionales | Redes AFE o Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (Gencat.cat).

(Article d’Anna Canal, de la Comissió d’Infància i Família del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya). 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article