Abordant els desafiaments de la salut mental en les persones grans (Part 2)


A mesura que la població mundial envelleix, l’atenció a les afeccions de salut mental en les persones grans es torna cada vegada més crucial. Aquest panorama complex abasta una varietat de trastorns que poden afectar significativament la qualitat de vida. Les afeccions de salut mental més freqüents en persones grans són: la demència, la depressió i l’ansietat, entre altres trastorns.

Demències

La demència, un terme general pel deteriorament cognitiu progressiu, és una de les preocupacions més freqüents. L’Alzheimer, la demència vascular, i la demència amb cossos de Lewy són algunes de les formes més comunes. Aquestes malalties impacten la memòria, el pensament, la conducta i la capacitat per dur a terme activitats quotidianes.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix la demència com una prioritat de salut pública. A Catalunya, segons el registre de morbiditat i utilització de recursos sanitaris (MUSSCAT), l’1,3% de la població té algun tipus de demència.

Depressió

Més de 700.000 persones estan diagnosticades amb depressió a Catalunya, essent un 70% d’elles dones amb una edat mitjana de 56 anys. La depressió pot manifestar-se de diverses formes en les persones grans, sovint confonent-se amb fatiga relacionada amb l’envelliment o amb la pèrdua d’il·lusions a causa de problemes de salut física. Tanmateix, el risc de depressió en les persones grans és significatiu, siguin els símptomes clàssics o encoberts. Moltes persones grans s’abandonen i es deixen morir conscientment, mentre que altres recorren al suïcidi.

Els suïcidis en majors de 65 anys van representar el 30,85% del total, el que suposa 1.235 persones. El 75% van ser homes (921) i el 25%, dones (314). A escala mundial, la població d’edat avançada presenta les taxes més altes de suïcidi, amb al voltant d’una quarta part de les morts per suïcidi (27,2%), ocorrent en persones de 60 anys o més.

Ansietat

Una altra condició mental comuna en les persones grans és l’ansietat, que pot manifestar-se com a preocupació excessiva, por irracional, símptomes físics com arrítmies o suor excessiva, i problemes per agafar el son. La teràpia cognitiva-conductual i les tècniques de relaxació solen ser efectives per tractar l’ansietat en persones grans. A més, promoure un estil de vida saludable que inclogui exercici regular i una dieta equilibrada pot ajudar a reduir l’ansietat.

Sobremedicació en persones grans

La realitat és que moltes persones grans no estan diagnosticades i no reben el tractament i l’atenció adequada, el qual esdevenen en molts casos de sobremedicació. Moltes vegades, aquestes persones reben medicaments de forma excessiva o innecessària, i amb una gran falta de coneixement de la seva pauta de medicació i estat òptim dels medicaments, el que provoca efectes negatius en la seva salut física i mental.

La falta de monitoratge adequat i la prescripció indiscriminada de medicaments poden conduir a complicacions greus, com la dependència i també un deteriorament general de la qualitat de vida. Això pot ser especialment greu en el cas de sobremedicació als ansiolítics, antidepressius i opioides... Que poden generar hàbits de consum i tolerància, augmentant el risc d’addicció i efectes secundaris no desitjats.

Finalment, també és necessari visibilitzar els problemes d’addiccions com el consum problemàtic d’alcohol, medicaments, nicotina i jocs d’atzar entre adults grans. Aquesta situació presenta desafiaments únics que requereixen una atenció específica i estratègies d’intervenció adaptades a les necessitats d’aquesta població.

Un enfocament integral

Abordar el problema de la salut mental en les persones grans requereix un enfocament integral que inclogui la prevenció, la detecció precoç, el tractament adequat, el suport social i la investigació. És un dret fonamental assegurar la salut mental i el benestar general de les persones grans. Al pròxim capítol, aprofundirem sobre els determinants que afecten la salut mental de les persones grans.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

Luis Pique Cabrils
1.

Moltes gracies per els 2 articles.

  • 0
  • 0

Comenta aquest article