Millorar la salut a través de l’habitatge

Durant el 2018 més de 40.000 persones es van beneficiar de les ajudes de rehabilitació proporcionades per l'Ajuntament de Barcelona


Amb el suport de  

La salut es pot afavorir i fomentar de moltes maneres, i una d’elles és l’habitatge. Cal una mirada holística que englobi aspectes transversals. Per fer-ho, diverses plataformes veïnals han fet i fan xarxa per defensar aquest dret fonamental, que és el dret a un habitatge digne. Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de de l’Habitatge i Rehabilitació, també hi dona suport.

Al voltant de 40.000 persones es van beneficiar, durant el 2018, de les ajudes de rehabilitació i un total de 16.000 habitatges van ser reformats a la ciutat de Barcelona. Segons estudis, l’actual crisi immobiliària, afecta directament, la salut de les persones.

Aquesta greu situació requereix una resposta immediata per ajudar que les persones puguin viure en condicions dignes. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de fomentar el bon estat de salut de les persones, facilitar la convivència i protegir el dret a l’habitatge digne, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació ha posat en marxa una sèrie de mesures destinades a millorar les condicions dels habitatges de la ciutat.

En un parc d’habitatges envellits com el de Barcelona, la rehabilitació és una política clau que busca cobrir un ventall ampli de possibilitats per als ciutadans: d’una banda, evita la degradació dels barris i, per l’altra, fomenta l’estalvi energètic.

Segons el gerent d’Habitatge i Rehabilitació, Javier Burón, la rehabilitació és fonamental, “ja que no solament manté edificis i habitatges en condicions, sinó que a més els adapta a noves normatives i a nous objectius, com el de l’eficiència energètica”.

Un total de 16.000 habitatges van ser reformats el 2018 a la ciutat amb els ajuts de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació

Més accessibilitat, millor xarxa comunitària

Mantenir, doncs, els habitatges ben conservats és un fet imprescindible per millorar l’estat de salut física i mental de les persones que hi viuen. Per facilitar aquesta acció, tal com explica Núria Pedrals, arquitecta i membre de l’Observatori Barcelona per a la rehabilitació arquitectònica, s’ha tingut en compte “un ventall de possibilitats molt ampli”, que passa per la compra i rehabilitació integral d’edificis sencers, la rehabilitació energètica o facilitar l’accessibilitat a l’edifici.

En aquesta línia, explica Pedrals, totes les mesures que han estat destinades a millorar l’accessibilitat dels edificis, van directament relacionades amb la salut física de les persones, “perquè hi ha gent que no pot ni sortir de casa, perquè, si no tenen ascensor, és impossible”, argumenta.

Així, a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació es fomenta l’accessibilitat amb l’objectiu final que les persones grans i les persones amb diversitat funcional puguin sortir de casa seva, fet que no només millora la seva salut, sinó que també fa créixer la comunitat, establint vincles entre veïns i fent xarxa comunitària.

“Per a la gent amb mobilitat reduïda és fonamental poder tenir un plat de dutxa i no una banyera al seu lavabo. Però també tenir un ascensor que els ajudi a poder entrar i sortir de casa seva”, destaca Burón.

Ajudes per als propietaris amb menys recursos

Un altre dels objectius que persegueixen al consistori és fer accessible la rehabilitació en aquells indrets on les persones propietàries tenen menys recursos per ajudar a conservar zones senceres de la ciutat. “Així ens assegurem una millora considerable de la ciutat però, sobretot, afavorim les persones que la conformen”, assegura Burón.

Amb tot, segons el gerent d’Habitatge, les persones propietàries “han d’aprendre que la rehabilitació no és un mitjà pel qual augmentar el preu de lloguer del pis, sinó un mitjà per mantenir uns llogaters feliços en un habitatge de qualitat, que, com a actiu, a més, incrementa el seu valor”.

Rehabilitar per millorar l’economia

A més, rehabilitar fomenta l’activitat econòmica perquè, segons Burón, “genera llocs de treball i reverteix en el PIB de la ciutat”. “La rehabilitació, per la seva naturalesa, és una activitat econòmica local i intensiva pel que fa a la necessitat de mà d’obra”, assegura.

De fet, les subvencions públiques no només reverteixen en les persones que viuen als habitatges, sinó que també tenen un efecte multiplicador en l’economia de la ciutat molt important. Sabem que com a mínim per cada euro de subvenció pública que invertim genera tres euros d’inversió privada, però a més ho fa en llocs de treball qualificats i per empreses locals petites i mitjanes, de proximitat i molt especialitzades. És a dir, té un efecte beneficiós pels barris i pels professionals experimentats de la ciutat, professionals que necessiten formació específica a diferents nivells amb habilitats diverses. A més, els ajuts afavoreixen una economia legal i transparent que segueix la normativa”, detalla Burón.

Fomentar l’estalvi a través de la rehabilitació

Un cop assegurat l’accés a l’entorn veïnal, és fonamental que l’habitatge compti amb bones condicions per assegurar la salut dels habitants. Així, un dels aspectes que s’han tingut en compte al consistori per proporcionar un clima favorable a la llar ha estat la rehabilitació energètica.

“Si els edificis estan preparats energèticament perquè has millorat les finestres, portes, i tenen bones condicions aïllants, tot això fa que l’habitatge no necessiti aportacions energètiques externes per aconseguir el confort”, assegura Pedrals.

En aquesta línia, l’arquitecta assegura que la rehabilitació energètica que estan duent a terme té una doble vessant i va destinada a combatre el fred i la calor extrema. “Si no tens l’habitatge ben aïllat, pots tenir 12 graus a l’hivern i això és fatal, perquè afecta directament a la salut”.

“Si no tens l’habitatge ben aïllat, pots tenir 12 graus a l’hivern i això és fatal, perquè afecta directament a la salut”

Per aquest motiu, Pedrals destaca la necessitat de fer “polítiques preventives” per donar suport a les persones en situació de pobresa energètica. “És millor proporcionar característiques aïllants adequades a l’habitatge perquè, d’aquesta manera, el llogater estalviarà en les factures energètiques”.

A més de l’accessibilitat i la rehabilitació energètica, s’han aplicat diverses mesures per protegir les persones llogateres. Així, per primera vegada, les subvencions per als pisos de lloguer estan condicionades a què el preu de l’habitatge es cenyeixi a l’índex de referència de preus de lloguer de la Generalitat, impulsat conjuntament per l’Ajuntament de Barcelona.

Durant l’any 2019, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ofereix subvencions per rehabilitar l’interior dels habitatges i els elements comuns dels edificis, així com per millorar l’eficiència energètica dels immobles. Tot i que actualment la convocatòria de subvencions pel 2019 ja està tancada, s’obre anualment i va destinada a tota la ciutadania. “No tothom pot impulsar les obres i reformes necessàries, per això a l’ajuntament posem l’assessorament i recursos a disposició d’aquelles persones que més ho necessitin”, concreta Burón.

El principal repte que es plantegen des de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, segons Burón, “és que les persones entenguin la necessitat de rehabilitar i s’hi comprometin. Poder fomentar així una ciutat més sostenible, de més qualitat i més saludable per a tothom”.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article