Dossier: Dignificar i defensar el dret a l'alimentació (Taula del Tercer Sector)

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya pretén analitzar en quin punt es troben les actuacions i els projectes per garantir l’alimentació sana, saludable i equilibrada de les persones en situació de vulnerabilitat arreu del territori català.  El dossier "Dignificar i defensar el dret a l'alimentació. Promovent l'atenció integral i l'autonomia de les persones" se centra a analitzar els programes de les dues entitats socials que cogestionen el Pla d’ajuda alimentària a les persones més necessitades de la Unió Europea des de l’any 2009: el Banc dels Aliments i la Creu Roja. Això no obstant, el dossier no es limita a analitzar la seva tasca com a gestores del programa europeu, sinó també tota la resta d’accions que fan per complementar els productes bàsics finançats amb fons de la Unió Europea.