Manual pràctic per reconèixer i actuar davant de delictes d'odi

SOS Racisme i Insittut de Drets Humans de Catalunya

El manual, com el projecte del que neix, té l’objectiu d’incrementar el coneixement de la societat civil sobre els delictes i els discursos d’odi, impulsar l’activisme contra l’odi i la discriminació (especialment en línia) i afavorir l’intercanvi d’idees, experiències i bones pràctiques enfocades a la construcció de narratives alternatives.