Manual pràctic per reconèixer i actuar davant de delictes d'odi

SOS Racisme i Insittut de Drets Humans de Catalunya