L’aFFaC crida a desobeir davant les avaluacions externes de 6è de primària

Les famílies alerten que aquestes proves “no són per avaluar l’alumnat, sinó per establir una competència ferotge entre centres”


A Catalunya, tant les avaluacions externes de 6è i 4t d’ESO com les proves diagnostiques de 3r, es troben regulades en uns decrets específics destinats a avaluar el sistema educatiu, per tal que el Departament d’Educació pugui prendre les mesures pertinents. Davant d’aquesta realitat, les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) criden a desobeir les proves, ja que consideren que la seva finalitat no és avaluar l’alumnat.

Aquestes proves, doncs, es troben regulades als arts.17 i 18 del Decret 119/2015, 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i a la disposició transitòria del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria i han de servir per avaluar el sistema educatiu.

Aquesta avaluació ha de permetre, segons apunta la llei, fer una prospectiva recollint tota la informació possible sobre el grau d’assoliment dels objectius educatius en tots els àmbits del sistema, des dels mètodes d’ensenyament, els processos i les estratègies d’aprenentatge i els resultats obtinguts pels alumnes, a l’exercici de la funció docent, la funció directiva, el funcionament dels centres educatius, la implicació de les famílies, la Inspecció d’Educació, els serveis educatius i la mateixa Administració educativa.

Així doncs, l’aFFaC considera que la finalitat d’aquestes proves és “conèixer en quin estat es troba el nostre sistema educatiu per tal que el Departament d’Educació pugui prendre les mesures pertinents”, alerten en un comunicat.

Davant aquesta situació, l’organització posa el focus en l’observació de les finalitats de les proves externes i diagnòstiques, “ja que aquesta no és per avaluar l’alumnat, sinó el funcionament i l’organització del sistema educatiu i, per això, es fa difícil entendre per què el pes de les mateixes recau en l’alumnat”, assenyalen.

A més, l’aFFaC considera que aquesta voluntat política d’examinar l’alumnat “va molt més enllà de la necessitat d’avaluar el sistema educatiu, ja que per a l’únic que té utilitat és per establir una competència ferotge entre centres educatius dins la mateixa xarxa d’escola pública i en conseqüència la privatització i la mercantilització del sistema educatiu públic de Catalunya”.

Per aquest motiu, rebutgen “la fal·làcia de l’avaluació del sistema educatiu i l’estandardització de les proves, la sobre avaluació, les avaluacions que no tenen en compte la inclusivitat,  la mirada dels resultats quantificables, i les proves de final d’etapa i el condicionament de l’estudiant”.

A més, per raons polítiques i socials, l’associació rebutja també “l’avaluació parcial del sistema educatiu, els rànquings i la competència entre les escoles públiques, la fiscalització extraordinària de la tasca docent”. Per totes aquestes raons, des de l’aFFaC, donen suport a qui vulgui desobeir.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article