El racisme i la LGTBIfòbia causen dues de cada tres situacions de discriminació a Barcelona el 2021

El nombre de situacions de discriminació incrementa un 11% respecte l’any 2020


El racisme i la xenofòbia segueix sent la primera causa de les situacions de discriminació que es produeixen a Barcelona, tot i que amb una tendència descendent els darrers anys. En canvi, la LGTBIfòbia puja un any més i pràcticament s’igualen els casos de les dues tipologies. Segons les dades dels expedients oberts per l’Oficina per la No Discriminació, durant el 2021 s’ha tingut coneixement de 84 situacions de racisme i xenofòbia, el 34% del total dels 244 expedients, i 78 per LGTBIfòbia, el 32%

Principalment, es tracta de situacions que atempten contra el dret a la integritat moral de les persones, en un 37% dels casos, mentre que disminueixen les agressions físiques (del 15 al 13%) i es mantenen percentualment els casos de discriminació en la prestació de serveis (el 13%).

La funció principal de l’OND, en termes quantitatius, és el d’atenció a les persones víctimes de la discriminació, cosa que es tradueix en el gran nombre d’atencions i assessoraments jurídics realitzats, fins a 300, i en les orientacions socials i accions de suport i apoderament de les víctimes, 319.

Així, aquest 2021 s’han triplicat els esforços en mediació i intermediació, passant dels 13 casos el 2020 a les 38 el darrer any. En molts casos, expliquen els experts, “esdevenen les vies idònies ja que, d’una banda, permet la reparació del dany causat pels agressors amb el reconeixement de responsabilitat i la resolució del conflicte, i de l’altra, genera un compromís i un aprenentatge per part de l’agent discriminador”. Més que la via punitiva o sancionadora, les mediacions i intermediacions satisfactòries es revelen com a factors de canvi més rellevants en el camí cap una societat més igualitària.

Una altra qüestió que ha augmentat aquest darrer any han estat les formacions en drets humans i per evitar discriminacions, que han arribat a xifres similars a les que van tenir lloc el 2019, abans de la pandèmia. Així, aquest 2021 s’han format 1.119 persones, 195 de les quals treballadors i treballadores municipals, i la resta alumnes de primària, secundària i formació professional; entitats de la societat civil que volen integrar la mirada de defensa de drets en la seva actuació; empreses i organitzacions que volen sensibilitzar i millorar les habilitats del seu personal per assegurar un tracte igualitari.

84 casos de racisme i xenofòbia

La vulneració de la integritat moral és encara més àmplia si ens fixem només en els 84 casos de racisme i xenofòbia recollits per l’OND el 2021, amb pràcticament la meitat de situacions, el 44%. El segon lloc l’ocupen la discriminació en la prestació de serveis i en l’accés a l’habitatge, amb un 13% de les situacions. De les 84 situacions totals, 38 han estat per racialització i 46 a causa de l’origen ètnic, una xifra global que disminueix respecte els 95 casos comptabilitzats el 2020.

Segons els casos recollits, aquest any han augmentat les queixes per tracte vexatori per raó d’origen (insults, menyspreu, humiliacions, amenaces, comentaris ofensius de retorn al país d’origen), així com aquelles situacions en l’àmbit de les comunitats de veïns, agreujat per les dificultats relacionals causades pel confinament, a partir d’estereotips i prejudicis que finalment han portat a agressions racistes.

Es manté la restricció o denegació d’accés a diferents serveis d’entitats bancàries en la mateixa línia del 2020, en relació a l’origen de naixement de la persona o nacionalitat. “Hi ha 9 expedients oberts per aquest motiu a l’OND i es continua amb les actuacions de requeriment a les entitats. També es mantenen les situacions d’actuacions discriminatòries per part de cossos de seguretat privats en zones comercials pel dret d’admissió, i a l’espai públic amb criteris de perfil ètnic”, alerten al consistori.

Augment important dels casos de LGTBIfòbia

El 2021 s’ha produït un augment molt important respecte els anys anteriors. El 2018 les situacions de LGTBIfòbia van representar el 16% del total, un percentatge que s’ha doblat aquest 2021, amb el 32% del total de casos. De les 78 situacions (57 al 2020), 50 han estat per homofòbia, 25 per transfòbia i 3 per lesbofòbia. Aquestes situacions marquen una tendència clarament a l’alça on pràcticament igualen les dades de racisme recollides per l’OND i que reflecteixen l’enquistament en les reaccions dels agressors que no volen acceptar la diversitat sexual o la identitat de gènere.

Més de la meitat de les situacions han estat insults o tractes humiliants i vexatoris, amb la vulneració de la integritat moral de les víctimes, amb un 53% del total de casos. Pel que fa a les agressions físiques, el nombre de situacions resta molt lluny respecte les situacions de vulneració d’integritat moral, tot i que el percentatge, del 17%, és superior respecte el total de discriminacions, del 10%. L’Ajuntament  alerta que “manté la lluita contra la discriminació a persones LGTBIQ+ potenciant l’aplicació del protocol contra la LGTBIfòbia a Barcelona, liderat per l’OND, el Centre LGTBI i les entitats de defensa de drets de persones LGTBI”.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article