El 57% d’alumnes de 4t d’ESO de Barcelona ha vist pornografia i la meitat d’ells, abans dels 12 anys

Quatre de cada deu adolescents arriba a aquests continguts a través d’amics


Un 57% dels estudiants de quart d’ESO de la província de Barcelona ha vist pornografia alguna vegada. Aquest percentatge varia molt en funció del sexe: un 72,9% dels nois hi ha tingut accés, mentre que en el cas de les noies el percentatge es queda en el 39,2%, segons els resultats de l’Enquesta d’hàbits de salut a alumnes de quart d’ESO, elaborada per la Diputació de Barcelona a l’alumnat de la demarcació, i que en aquest cas, recull dades de l’any 2022.

Pel que fa a l’edat del primer accés a la pornografia, entre els alumnes de 4t d’ESO que admeten haver vist aquests continguts alguna vegada el 47,5% ho ha fet abans dels 12 anys (50,9% en el cas dels nois). Als 13 anys, el percentatge arriba al 71,8% (76,3% en el cas dels nois). Entre els més precoços, destaca que un 14,5% ha vist pornografia per primera vegada amb deu anys o menys, un 33,5% en la franja d’11 a 12 anys i un 43% en la franja 13 a 14 anys.

Des de fa uns anys, la Diputació de Barcelona incorpora el consum de pornografia en aquesta enquesta que elabora des de 2015 amb la participació de 30.650 estudiants de centres de 90 municipis de la província. La percepció de l’estat de salut, així com els hàbits i les conductes relacionades amb la salut dels adolescents, ajuden a orientar les polítiques locals de salut.

Quant a la porta d’accés a la pornografia, el patró és similar entre els dos sexes, amb lleugeres diferències. Quatre de cada deu adolescents (40,3%) arriba a la pornografia a través de les amistats, percentatge lleugerament més elevat entre els nois (42%) que entre les noies (36,3%). Un terç busca pornografia personalment, i al voltant del 15% s’ho troba accidentalment navegant per internet.

Sobre les raons principals per al consum de pornografia, la motivació més habitual és satisfer un desig sexual, però és molt més freqüent en el cas dels nois (66,1%) que en el de les noies (47,1%). El 45,6% de les noies declaren que ho fan per curiositat, motiu que només justifiquen el 22,7% dels seus companys nois.

Pel que fa a les fonts d’aprenentatge sobre sexualitat per als adolescents, la més important són les amistats, seguides de l’institut. S’aprecien diferències significatives entre els nois i les noies: hi ha més noies que diuen que aprenen a través del centre escolar i la família, mentre que hi ha més nois que declaren aprendre’n a través d’Internet i de la pornografia. És en la pornografia on s’evidencia una diferència més marcada.

Respecte a la intensitat del consum de pornografia, d’entre els que n’han consumit alguna vegada, un 25,2% dels nois diu que en fan un consum habitual, en comparació amb només el 7,5% de les noies. D’altra banda, el 3,6% dels nois i el 2% de les noies reconeixen fer-ne un consum excessiu.

Tallers per a una sexualitat saludable

El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, entre d’altres vies de treball, proporciona als ajuntaments recursos per millorar la salut de la població mitjançant la promoció d’hàbits i estils de vida saludables.

Entre aquests recursos figuren activitats educatives i materials didàctics per a la promoció d’una sexualitat sana i la prevenció de conductes sexuals de risc que són tallers d’educació sexual per a infants i adolescents a partir dels 11 anys i fins a finalitzar l’etapa d’escolarització obligatòria, adaptats a l’edat dels participants, així com sessions per famílies per treballar la comunicació amb els fills en aquest tema.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article