La UPF comença a aplicar el nou pla contra l’abús de poder i l’assetjament a la universitat

Es millorarà la formació, la comunicació i l’acompanyament a les víctimes


La Universitat Pompeu Fabra (UPF) començarà a aplicar aquest curs les primeres mesures d’un nou pla per erradicar l’abús de poder i l’assetjament a la universitat. Arran de diverses denúncies de suposat assetjament laboral o sexual a les universitats, entre elles la UPF, l’equip directiu ha tirat endavant un pla de prevenció, formació, comunicació, detecció, instrucció i acompanyament en línia amb el compromís de tolerància zero contra l’assetjament i l’abús de poder en l’àmbit universitari.

Aquestes accions afecten el conjunt de la comunitat universitària des del Personal Tècnic, de Gestió i d’Administració i Serveis (PTGAS), el Personal Docent i Investigador (PDI), fins els estudiants de grau, de màster i de doctorat.

El pla es comença a aplicar a partir d’aquest curs acadèmic. Les accions posen el focus principalment en la prevenció i l’acompanyament de l’estudiantat en totes les fases del seu pas per la universitat, sense oblidar les qüestions relatives a la informació dels possibles casos, la comunicació i la seva instrucció i, especialment, la formació específica dels professionals i treballadors de la universitat que intervenen en cada fase del procés.

Un dels àmbits prioritaris i on primer s’implementaran algunes de les mesures del nou pla és en l’Escola de Doctorat. L’objectiu és poder dotar els estudiants de totes les eines necessàries per a l’abordatge d’aquest tipus d’incidències. Es pretén millorar la capacitat de detecció dels abusos laborals o sexuals i facilitar els canals de denúncia. La UPF ha donat prioritat a la implementació immediata d’aquestes mesures en aquest àmbit especialment, ja que es tracta d’un estadi important de la carrera dels investigadors i on la relació dels doctorands amb els seus superiors és més directa.

Amb aquesta finalitat, es clarificarà l’accés a la bústia de queixes, s’articularà un sistema d’elecció de delegats dels estudiants de doctorat i un programa de mentories, i s’elaborarà una guia específica per a directors de tesis i doctorands sobre les funcions de cadascun que inclourà tota una sèrie de bones pràctiques. Entre les mesures ja aplicades, s’ha celebrat per primera vegada una sessió de benvinguda conjunta de tots els programes de doctorat on s’han compartit aquestes millores amb l’estudiantat.

Formació integral i accent en la prevenció

Una altra de les pedres angulars del nou disseny implica els àmbits de la prevenció i la formació del personal docent i investigador, en els quals la universitat aposta per la realització de cursos tant en línia com presencials. D’aquesta forma, s’inclourà la realització d’un mòdul de formació per al PTGAS i el PDI de nova incorporació, alhora que s’incentivarà la participació del personal actual. De la mateixa forma, el pla inclou també una formació específica per als equips directius, comandaments i gent amb personal a càrrec, així com una formació a professors i investigadors que supervisin estudiants, és a dir, tutors, directors de tesi i de grups de recerca, entre d’altres.

La formació arribarà també als estudiants, més enllà de les mesures específiques per als doctorands, amb la implementació d’activitats formatives adreçades als estudiants de nou ingrés de grau i de màster. L’objectiu és implementar en tots els estaments de la universitat la cultura de la igualtat i una política de tolerància zero envers les possibles situacions d’abús de poder i fer arribar als estudiants la formació necessària i el coneixement sobre els canals d’informació i comunicació de casos d’abús, i informar-los sobre els recursos que tenen a l’abast en cas d’haver de fer-hi front.

Millores en la instrucció dels casos i en l’acompanyament a les víctimes

Pel que fa a la gestió dels incidents, el nou full de ruta incorpora eines per millorar la instrucció dels procediments. Es vol garantir que els instructors dels casos tinguin la formació adequada, tant en l’àmbit jurídic com en l’àmbit d’acompanyament a la víctima i que comptin amb els recursos necessaris, motiu pel qual s’identificarà i es crearà una borsa de professionals formats com a possibles instructors i comptaran amb una guia que els ajudarà a gestionar la instrucció. A més, com que la important i delicada tasca que implica la instrucció del procediments pot ser llarga i comporta una important càrrega de feina es preveu una compensació per als instructors en reconeixement de la importància d’aquesta tasca.

Un altre dels principals vessants que aborda la nova estratègia és l’acompanyament a les víctimes. En primer lloc, s’incrementarà la informació a tota la comunitat universitària sobre la Unitat d’Igualtat i el Servei d’Assessorament Psicològic de què disposa la universitat. En paral·lel, es desenvoluparà un programa específic d’acompanyament a les víctimes, que tindran garantida aquesta atenció. En aquest sentit, el Servei d’Assessorament Psicològic reforçarà el seu horari i el seu catàleg de serveis d’atenció psicològica.

Més enllà d’aquestes accions d’acompanyament, resulta essencial per a les víctimes que les institucions tinguin una actitud proactiva en l’adopció de mesures de reconeixement del dany causat. Amb aquest objectiu, el nou paquet de mesures posa especial èmfasi en l’adequada reparació moral de danys amb una mirada restaurativa, així com en el pronunciament de disculpes institucionals i de reconeixement públic dels possibles errors comesos en procediments passats.

La transparència i comunicació és també un dels principis rectors d’aquest pla d’accions, així com la idea de facilitar la informació sobre els canals de denúncia i la visibilització de les accions que duu a terme la UPF. És per aquest motiu que es millorarà l’accessibilitat i l’aplicatiu web on es recullen aquestes incidències, i se’n farà una campanya de difusió. Es vetllarà perquè aquesta informació arribi als estudiants a través de les reunions periòdiques amb els delegats del estudiants de grau i associacions d’estudiants, i a través d’altres canals com la Guia de l’estudiant o el programa La Benvinguda.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article