Ets expert en el teu àmbit professional i vols compartir el teu coneixement? Fes-te formador de certificats professionals

Els certificats professionals són una titulació oficial de l’àmbit de l’FP amb reconeixement al territori espanyol i europeu 


Amb el suport de  

El sistema de formació i qualificació professionals necessita persones qualificades que apostin per ser formadors i formadores de certificats professionals. És per això que, si ets una persona experta en el teu àmbit professional i vols compartir el teu coneixement, fer-te formador o formadora de certificats professionals és una bona opció. Podràs impartir una formació oficial de l’àmbit de la formació professional i reconeguda per les empreses. 

Els certificats professionals permeten adquirir les competències professionals necessàries per desenvolupar de forma qualificada diversos llocs de treball a través d’un procés formatiu i pràctic, que inclou un període de formació a l’empresa.  

Amb la superació d’un certificat professional es garanteix que s’han assolit els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del món del treball. 

Més de 200 certificats diferents 

La Generalitat de Catalunya ofereix més de 200 certificats professionals de 26 famílies formatives diferents. Es tracta d’una oferta formativa de qualitat, que es cursa en grups reduïts. Cada certificat professional acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i és una titulació oficial que té validesa a tot el territori espanyol i europeu. 

Formació modular i flexible 

Els certificats professionals són formacions curtes, majoritàriament d’entre 200 i 600 hores, que s’estructuren en mòduls. Per aquest motiu, són formacions flexibles i acumulables, que permeten també l’accés a cicles formatius. Es poden cursar al llarg de tot l’any a través dels centres propis del SOC (els CIFO), entitats col·laboradores del Sistema FPCAT, així com en centres de formació professional del Departament d’Educació. 

A banda d’obtenir un certificat professional un cop superada la formació, també es poden obtenir les qualificacions a través de l’acreditació de competències professionals. Es tracta d’un procediment per avaluar i acreditar les competències adquirides arran de l’experiència professional o bé la formació no formal, és a dir, la que no aporta una certificació amb valor oficial. 

Imprescindible en algunes professions 

Per a l’exercici professional d’algunes ocupacions en determinats sectors, com per exemple, sector de l’atenció a la dependència, de l’esport, de l’aplicació dels biocides, o de les instal·lacions industrials, és imprescindible l’obtenció prèvia del document que certifica la competència professional de la persona treballadora. Aquesta documentació pot ser un certificat professional, un títol de formació professional, o bé altres tipus de carnets professionals que acrediten la qualificació professional. 

Formació professional 

Els certificats professionals s’inclouen en el marc del Sistema FPCAT. És una formació flexible, que s’adapta al mercat de treball i a les necessitats de les persones. És modular, perquè cada persona pot confeccionar el seu propi itinerari de formació; i acumulable, ja que la formació que s’assoleix es pot anar sumant per arribar a obtenir una certificació oficial. 

Per tant, formen part de l’oferta FPCAT 365, que s’engloba en una finestra única, al portal fp.gencat.cat, on hi ha tota la informació sobre la formació professional. 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article