Les 10 línies de treball que seguirà el govern català contra el maltractament infantil

Té la voluntat de situar-lo al mateix nivell que la lluita contra la violència masclista


Les competències en matèria d'infància estan dividides entre diversos departaments del govern, cosa que dificulta la gestió en casos de maltractaments. És per això que la Generalitat ha acordat la creació d'una comissió comuna que serà l'encarregada de coordinar i desenvolupar les actuacions transversals necessàries per protegir infants i adolescents davant d'aquest tipus de situacions.

Serà una comissió adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquesta decisió respon a la voluntat del govern de situar la lluita contra el maltractament infantil al mateix nivell que la lluita contra la violència masclista i garantir la màxima protecció dels menors.

En aquest sentit, la Comissió desenvoluparà deu línies de treball:

1. Dissenyar i tirar endavant polítiques preventives. En aquestes s'inclouran campanyes de sensibilització, formació específica als professionals, inclusió de coneixements en aquest sentit en els currículums dels estudis universitaris que treballen amb o per aquest col·lectiu, intervenció amb els agressors i el desplegament de programes educatius adaptats a cada etapa evolutiva dels infants i adolescents sobre sexualitat i maltractaments.

2. Realitzar accions per a un correcte tractament de la informació sobre maltractaments a infants i adolescents.

3. Desplegar el Sistema d'informació i gestió en infància i adolescència (un sistema de registre de maltractaments), en el qual hi puguin participar els departaments d'Interior, de Salut, de Justícia i d'Ensenyament.

4. Desenvolupar un sistema de protecció de les víctimes.

5. Crear un sistema d'atenció específica i especialitzada dels infants i adolescents que hagin estat víctimes de qualsevol forma de maltractament per part de la Policia de la Generalitat, els serveis sanitaris i la comunitat educativa.

6. Revisar l'actual servei d'atenció immediata per donar una resposta efectiva a les notificacions de possibles maltractaments.

7. Dissenyar i desenvolupar el servei d'atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes d'abús sexual que s'haurà d'incloure en la propera Cartera de Serveis Socials.

8. Redefinir i incrementar el suport als programes per a la detecció i l'atenció del maltractament a infants i adolescents i coordinar les iniciatives dels diferents departaments.

9. Impulsar l'atenció a infants i adolescents que conviuen amb situacions de violència masclista.

10. Desenvolupar l'atenció prioritària dels infants i adolescents víctimes de maltractaments.

Paral·lelament, el govern català també ha acordat impulsar una recerca sobre el maltractament infantil. Per a fer-ho possible, es crearà un centre especialitzat dedicat a aquesta investigació. Per altra banda, el també desenvoluparà l'Observatori dels Drets de la Infància perquè esdevingui un organisme que vetlli pels drets de la infància i l'adolescència.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article