El Síndic considera que els avenços en política d'infància no són suficients i reclama canvis estructurals

Presenta l'informe anual sobre els drets de l'infant i destaca que el compliment de les recomanacions ha estat desigual


El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l'adjunta per a la defensa dels drets dels infants i els adolescents, Maria Jesús Larios, han lliurat al Parlament aquest divendres, 25 de novembre, l'Informe sobre els drets de l'infant on es recullen les principals actuacions del Síndic i la monitorització de les actuacions de l'Administració en aquest sentit. L'ens consultiu confirma que el compliment de les mesures proposades ha estat desigual i insuficient per combatre algunes mancances estructurals del sistema.

El Síndic destaca 4 mancances principals i també subratlla alguns avenços.

El 30% dels infants, en risc de pobresa o exclusió social

Davant les alarmants xifres de pobresa infantil (30% en risc de pobresa a Catalunya i 10% en una situació de privació material severa) el Síndic ha demanat que s'estableixin oficialment els mínims considerats especials per garantir el dret de l'infant a un nivell de vida adequat. A partir d'aquí, l'ens demana que s'apliqui la renda de suficiència econòmica perquè la família pugui garantir l'accés de l'infant a aquests mínims i també que es creï una prestació específica condicionada a la renda per garantir que les famílies amb infants que no disposin d'ingressos per mantenir aquests mínims. De moment, no s'ha establert cap d'aquestes mesures. Tot i això, el Síndic valora positivament que en casos de desnonament, s'eviti la presència d'infants i s'acceleri el seu reallotjament d'emergència.

Desigualtats al sistema educatiu

El Síndic considera que les mesures que ha adoptat l'Administració per compensar la situació de l'alumnat especialment desfavorit no han han solucionat un problema que és "estructural". Pel Síndic, les mesures han d'anar encaminades cap a "garantir l’accessibilitat econòmica a l’educació infantil de primer cicle, la lluita contra la segregació escolar i les beques de suport a l’escolaritat". Tal com va publicar fa poques setmanes, el Síndic demana ampliar els instruments per lluitar contra la segregació escolar i aplicar algunes mesures previstes per la LEC, com la proporció màxima per centre d'alumnat amb necessitats específiques educatives específiques.

D'altra banda, el Síndic valora positivament la millora en la dotació en beques de menjador escolar i també en la subvenció als centres amb situacions d’elevada complexitat derivades de les característiques socioeconòmiques de l’alumnat i de l’entorn. També valora positivament l'avenç que suposa la posada en funcionament del Pla pilot d’itineraris formatius específics (IFE), que permet trobar una sortida formativa per a alumnes amb discapacitat intel·lectual lleu.

Manca de cobertura en salut mental

El govern, però, no aprova en la seva gestió de l'atenció d'infants i joves amb problemes de salut mental. El Síndic constata que els centres de salut mental infantil i juvenil no donen cobertura a les necessitats d'aquests menors sobretot després de l'augment d'un 29,2% dels pacients entre 2010 i 2015. Aquest increment de pacients, però, ha anat amb paral·lel a la reducció del nombre de visites per pacient, que ha passat de les 6,5 de l'any 2010 a les 5,9 de l'any 2015. La intensitat del tractament, doncs, s'ha vist afectada negativament pel creixement de la demanda atesa.

L'acolliment en família aliena, un recurs infrautilitzat

L'informe del Síndic també considera que l'acolliment familiar és encara una mesura infrautilitzada com a mesura de protecció per a menors tutelats. Ho demostren les xifres. El setembre de 2016 hi havia 523 infants tutelats que estaven pendents de ser acollits per part d'una família aliena. Això es deu en bona part al fet que el nombre de famílies acollidores alienes està estancat. El Síndic demana una campanya de promoció de l'acolliment per tal de revertir la situació.

 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article