Save the Children pressiona l'Estat perquè els menors estrangers no acompanyats puguin treballar

L'organització ha enviat un informe a les Nacions Unides amb diverses propostes per integrar aquests joves


Save the Children, juntament amb l’Associació Noves Vies i la Fundación Raíces, ha presentat un informe al Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l’ONU perquè demani a Espanya que concedeixi una autorització de treball als menors estrangers no acompanyats (MENA) majors de 16 anys.

Aíxí, tal i com es detalla en el document presentat, la legislació vigent espanyola només atorga una autorització de residència sense treball i això implica greus violacions dels drets reconeguts en el Pacte de Drets Econòmics, Socials i Culturals i que representen un obstacle perquè aquests nois obtinguin ingressos i, per tant, perquè aconsegueixin una qualitat de vida decent.

En aquest sentit, la llei espanyola és inconsistent ja que, d’una banda, parla del potencial integrador del treball, però de l’altra, impedeix als MENA treballar. Així mateix, se’ls exigeix que mostrin un ingrés mínim quan són adults, condició sense la qual no poden renovar una autorització de residència.

Això és clarament discriminatori en comparació amb els infants estrangers acompanyats, comunitaris o nascuts a Espanya que tenen dret a treballar des dels 16 anys. Aquestes violacions de drets els porta a quedar-se en una situació de pobresa i a dependre d’organitzacions benèfiques per les seves necessitats bàsiques.

 Sense figura específica del guardià dels MENA

A diferència de molts països europeus, Espanya no té la figura específica del guardià dels MENA, una persona independent del govern amb coneixement legal, que acompanya els menors i garanteix que els seus drets es compleixen des de la seva arribada a Espanya fins a la seva emancipació. Per aquest motiu, les entits han demanat aquesta figura per als MENA.

Aquesta bretxa deixa aquest grup en una situació de desprotecció, agreujada per la manca de garanties legals per arribar a final de mes. S’estima que només l’any 2017 van arribar a Espanya 5.380 menors estrangers no acompanyats, principalment procedents del Marroc, Algèria i l’Àfrica Subsahariana. Les xifres van augmentar dràsticament l’any passat per l’augment de les arribades per mar i terra a Ceuta i Melilla.

Per això, Save the Children, Noves Vies i Fundación Raíces recomanen que es concedeixi l’autorització de residència als MENA a partir de la seva posada a disposició de l’entitat de protecció de menors, sense necessitat d’expirar el termini màxim de nou mesos, per evitar que assoleixin la majoria d’edat sense haver obtingut cap autorització.

A més, demanen que l’autorització de residència concedida als MENA sigui una autorització de residència de llarga duració que els permeti treballar. Una altra petició que també fan aquestes tres entitats és que quan el menor tutelat per una entitat de protecció de menors assoleixi la majoria d’edat sent titular d’una autorització de residència, no només pugui renovar-la sense necessitat d’acreditar els recursos segons allò establert legalment, sinó que, a més, pugui obtenir també una autorització de treball. L’accés als recursos educatius i de formació és important per als MENA, per això aquestes organitzacions ho destaquen com a primordial.

Finalment, les entitats demanen que es realitzin les modificacions del Real Decret 1192/2012 del tres d'agost per ampliar la cobertura als estrngers que es trobin a l'Estat espanyol, amb independència de la seva situació administrativa.

 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

David Rodríguez Sabadell
1.
És evident, que la intervenció educativa que podem fer amb aquest col.lectiu de joves, s'hauria de veure complementada amb projectes de futur que ineludiblement passen o haurien de passar per la possibilitat de ser membres actius, professionalment parlant, en la comunitat en la que es troben. La possibilitat real de treball, és clau per la definitiva normalització i millora d'aquests nois, fent , a la vegada, rentable socialment, totes i cadascuna de les intervencions fetes des de la seva arribada per part de tantes institucions.
Si més no, també en aquest cas, seria important que entitats com Save the Children, Noves Vies o Raíces, fossin capaces d'unir esforços amb la resta de institucions que estem treballant a primera línia amb aquest col.lectiu, així seríem més forts i ens carregarien , encara més, de raons. Això sí, abans, tots hauríem de posar en valor la tasca i funció que cadascú de nosaltres té en l'atenció a aquests adolescents i joves. Tampoc en aquest cas, la cosa està entre bons i dolents, entre els que sí que es preocupen pels nois i els que, segons alguna d'aquestes 3 entitats, ens limitem a "lidiar" la situació. Si l'objectiu és comú, el benestar integral de TOTS els adolescents i joves, en aquest cas MENA, que es trobin i arribin al nostre territori, la lluita i el treball per aquest benestar, també hauria de ser conjunta.
  • 0
  • 0

Comenta aquest article