Treballar amb la persona és atendre a la família

És impossible deslligar a la persona del seu entorn familiar, sigui aquest com sigui, format per les persones que siguin i amb les diverses relacions que es poden donar entre ells i elles. Per aquesta raó, és essencial ampliar el focus de la nostra mirada més enllà de la demanda de la persona que tenim al davant. Com a professionals de l’àmbit social, hem de valorar, avaluar i donar resposta a les diferents situacions que puguin fer que la persona que atenem incrementi el seu risc de vulnerabilitat. Passant de l’individual al familiar, entenent a la persona com a integrant d’un sistema més ampli, interconnectat i amb un flux continu d’informacions, afectes i relacions que incideixen en el seu estat anímic, en la seva salut.

Aquest camí de l’individual al familiar és bidireccional, donat que la millora d’una peça del sistema repercutirà positivament en tot l’engranatge familiar i revertirà en la millora de la persona. A la vegada, farà que s’estableixin les condicions necessàries per avançar en el recorregut vital de les persones ateses.

Per tant, s’han d’impulsar els mecanismes que puguin agilitzar les coordinacions entre professionals, les eines que ho facin possible. A més, se’ls ha d’inculcar l’òptica d’atenció integral i de gestió dels recursos existents per guanyar en eficiència i en coneixement de les possibilitats que ofereix el territori d’actuació i les característiques de la seva població.

Des de la Fundació IRES apostem per enfocar l’atenció a les famílies amb una mirada integral a les seves necessitats. Només entenent a les persones en el seu conjunt i valorant les seves dificultats en els seus diferents àmbits podrem aconseguir una millora efectiva del seu benestar.

La detecció d’allò que la persona i el seu entorn més proper precisen esdevé cabdal a l’hora de donar una atenció més acurada. Comptar amb unes bones eines de detecció, l’experiència tècnica adequada i el coneixement dels recursos disponibles facilita l’aportació de les respostes que requereixen les diverses situacions que presenta cada família.

És per aquest motiu, també, que donem tanta importància al treball en xarxa i a la coordinació; tan dintre de la nostra pròpia entitat com amb la resta d’entitats i serveis que formen part dels territoris on desenvolupem la nostra tasca. Aquesta comunicació fluida dins d’un mateix ecosistema afavoreix l’eficiència dels recursos i afavoreix l’especialització d’aquests. A la vegada, permet acarar les demandes de la família en el seu conjunt, fet que repercutirà positivament en el benestar de l’individu com a factor multiplicador, és a dir, permetrà que els efectes es traslladin al sistema familiar de la persona i, a la vegada, incrementarà el benestar del beneficiari directe de la nostra actuació.

Durant aquests darrers mesos, la nostra entitat ha impulsat el creixement de les interrelacions entre els diferents serveis propis. Això ens ha permès assolir diferents objectius: tenir un millor i major coneixement dels programes de la casa per tal de poder oferir una millor atenció a les persones usuàries; aprofitar iniciatives d’altres programes o serveis, obrint les activitats que es desenvolupen i fent-les transversals als diferents programes; créixer en volum la xifra de les persones ateses, fent arribar la nostra intervenció a un major nombre de famílies; fins i tot en una situació d’excepcionalitat i emergència com ha estat la crisi per la Covid-19. Hem procurat, en la mesura del possible, continuar amb el seguiment amb els infants i les seves famílies i respondre a les noves necessitats derivades de l’emergència. Tanmateix, ens hem centrat a créixer en valor de les accions que duem a terme, emprant i traient profit de l’expertesa dels diferents professionals que conformen la fundació, per tal de fer guanyar qualitat a les nostres intervencions.

Només estant obertes a allò que ens envolta i predisposades a participar del treball en xarxa —intern i extern— aconseguirem anar més enllà del que nosaltres mateixes com a professionals i entitats podem aportar a les nostres famílies.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article