La governança de les organitzacions


Amb l’expressió de governança fem referència als processos i instruments que regulen el funcionament de les organitzacions. El bon govern (la governança) afegeix a una gestió eficaç i eficient el plus d’una dimensió normativa, que deriva dels seus principis i valors, i el d’un control normalitzat de qualitat, que està a la base d’una avaluació que es pretén rigorosa.

La governança de les entitats es basa en alguns principis acumulatius: confiança, obertura i transparència; participació; rendició de comptes; responsabilitat; eficàcia i eficiència. També cal vetllar per la coherència en els plantejaments. Si tenen una mida o una complexitat considerables, o quan les seves activitats i impacte social creixen, es fa imprescindible que es dotin de les mediacions i instruments adequats per orientar i seguir les seves actuacions.

En una cruïlla singular

El model del desenvolupament de mitjans del segle XX fa dècades que va desaparèixer donant pas a un greu augment de la desigualtat econòmica i social, mentre avançava una forta desindustrialització i es transformaven profundament els mercats laborals. La inseguretat econòmica està relacionada amb la pèrdua de confiança en l’establishment, en les elits dirigents, i amb l’aparició de les reaccions més tribals.

La crisi del sistema financer mundial (2007-08) tindria un impacte significatiu en la desocupació i la precarització del treball. La de la Covid-19 i la guerra d’Ucraïna tenen encara avui conseqüències incertes, com les tindrà, possiblement, la guerra de Palestina. “Quan tenen por i se senten insegurs, els éssers humans es tornen rabiosament tribals. És tan simple —i tan perillós— com això” (Michael Wolf La crisi del capitalisme democràtic. Eds. Deusto, 2023, p.150).

En aquest context, la mirada ha de ser realista, valenta i en clau de transició: innovant amb projectes ambiciosos, malgrat les incerteses i la crisi, amb una visió compartida i coherent. No es poden perdre de vista la missió i els valors i cal vetllar per la continuïtat dels projectes socioeducatius que han ocupat les entitats fins avui i que són la seva raó de ser.

La importància d’una governança democràtica

En l’entorn econòmic i polític d’avui, no estarà de més recordar les causes del declivi democràtic i de l’aparició d’un populisme antidemocràtic, que constitueix un repte global de primera magnitud per a qualsevol bona governança. La crisi del capitalisme democràtic és un fenomen glocal que afecta de ple a les organitzacions de la societat civil organitzada.

La governança democràtica de les entitats socials passa pel respecte a l’ètica i als valors que proclamen i en l’activitat que desenvolupen; per la lluita contra la mentida i les mitges veritats; per una dinàmica participativa i comunitària; per l’exercici real de la ciutadania en el si de les entitats. Hem de recordar que aquest és un inexcusable punt de partida.

El cas del Tercer Sector Social

L’atomització del tercer sector social, la dimensió i mida de les entitats, i les dificultats de finançament, són reptes que compliquen la gestió en un entorn de crisi com el que vivim. Recordem amb Jordi Roman, president de La Confederació empresarial del tercer sector social de Catalunya, que la meitat de les 3.100 entitats del tercer sector social tenen menys de 150.000 euros d’ingressos, una estructura organitzativa poc dimensionada i que vuit de deu entitats actuen a nivell municipal.

El relleu generacional

Algunes organitzacions socials estan entrant de ple en una nova singladura, en una conjuntura de renovació de les estructures, reubicació de persones i redefinició de funcions directives. Es tracta d’una transició que està donant pas a nous equips de gestors que acabarà agafant el relleu generacional en la direcció de les entitats. Una transició entesa com a assaig compartit i prova no definitiva.

S’imposa un lideratge compartit on responsables i equips tècnics necessiten com mai d’una notable capacitat de somiar i de donar sentit a l’acció en el dia a dia; d’apostar amb coratge pel futur. Es tracta de fer, quan s’està a temps i és possible, una renovació o revisió, en profunditat, dels òrgans de govern, replantejant, si cal, l’estil de direcció perquè la gestió sigui democràtica i compartida.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article