Els infants: la nostra prioritat


El sistema de protecció a la infància i l’adolescència de la Generalitat de Catalunya té l’objectiu de garantir el dret dels infants i això inclou el seu dret a viure en família. És en aquest sentit que hem engegat una campanya des de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció per aconseguir més famílies acollidores pels 100 infants de zero a sis anys que viuen en centres. Actualment, dels prop de 7.000 infants i adolescents que atén actualment el sistema de protecció, més de la meitat viuen amb la seva família extensa (avis, oncles, etc.), aproximadament un 15% viuen en família acollidora i, la resta, viuen en centres residencials o d’altres mesures provisionals.

A Catalunya hi ha 120 centres residencials on es té cura de la salut física i psíquica dels infants, alhora que se satisfan les seves necessitats d’alimentació, vestuari, higiene, descans i lleure i, evidentment, també la seva activitat educativa i es reforcen els seus hàbits i vincles familiars. Aquests espais, així com l’acolliment familiar, però, són només mesures temporals perquè l’objectiu final és sempre que l’infant pugui tornar amb la seva família biològica. Per aconseguir-ho, els professionals treballen amb les famílies per tal de millorar la seva situació i fer possible el retorn de l’infant.

Estem fermament compromesos en la millora del sistema de protecció i som conscients que encara podem recórrer camí en aquest sentit. En els últims anys, el sistema de protecció ha patit una transformació important pel què fa al perfil de joves i infants atesos, mentre que la primera infància està infrarepresentada en comparació amb la piràmide de població menor d’edat a Catalunya, el nombre d’adolescents és més elevat, amb una presència més gran del sexe masculí.

És per això i amb una clara voluntat de millora, que estem dissenyant un sistema de protecció que permeti una intervenció segmentada per edats, per aconseguir una intervenció més especialitzada. Treballem en un nou model de centres residencials d’acció educativa (CRAE) amb menys places cadascun i de dimensions reduïdes per aconseguir una atenció més personalitzada i amb una vocació d’integració comunitària. És a dir, estem treballant per aconseguir unitats convivencials de màxim deu o 12 infants d’edats similars amb habitacions individuals o dobles.

Un altre dels projectes que hem engegat és la creació d’una comissió de tuteles que permetrà comptar amb un equip de valoració més alhora de determinar les mesures protectores que necessita cada infant. Aquesta comissió estarà formada per experts interdisciplinaris i presidida per un funcionari públic i tindrà la funció de revisar les execucions de tutela dels infants.

Tenim doncs, una voluntat i un objectiu i també tenim un model. Volem un sistema basat en les cinc pes: la prevenció, la participació, la protecció, la promoció dels drets i la provisió. Hem impulsat mesures per evitar la institucionalització de menors en situació de risc, els anomenats nous centres oberts o serveis d’intervenció socioeducativa, que han de permetre un treball d’acompanyament a les famílies. Els nous pressupostos ens permeten la creació de 210 places residencials noves.

El sistema de protecció actual té èxits que cal posar en relleu i fomentar. Per exemple, els 40 joves que durant l’any 2016 han accedit a la universitat i han obtingut una beca d’estudi. O les desenes de joves extutelats que s’integren al mercat laboral cada any, una xifra que l’any 2016 ha arribat a 109. O els nous itineraris de protecció individualitzats que ja compten amb 80 joves amb qui s’ha traçat un projecte de vida específic a través d’una formació i la inserció laboral.

I tots aquests èxits no serien possible sense els professionals que hi ha darrera d’aquests nois i noies, la feina d’aquestes persones és primordial. En som molt conscients i per això hem incrementat la ràtio dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència. I seguim i seguirem treballant en aquest sentit, perquè preservar els drets de la infància ens converteix en un país més just, socialment cohesionat i compromès amb la igualtat d’oportunitats.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article