Accessibilitat per a qui? Per a persones sordes


Article de: Patricia Ruíz i Maria José Martínez

Com van sorgir les Beques Erasmus amb Intèrpret en Llengua de Signes (que més endavant s'anomenarien Beques Erasmus Ills)? Al setembre de 2017, arran d'una positiva experiència pilot d'un alumne sord de cicle formatiu de grau mig que marxa a formar-se en pràctiques a Itàlia sorgeix la idea, que ràpidament es materialitza, de convertir les ja existents beques Erasmus plus (programa europeu en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport durant el període 2014-2020) en accessibles per a les persones sordes. Col·lectiu, d'altra banda, que mai ha format part d'un projecte similar.

Es tracta doncs, d'una nova oportunitat, d'una nova porta que permet, al mateix temps, donar a conèixer la Comunitat de Persones Sordes en risc d'exclusió (per motius de comunicació) i ampliar l'oferta formativa accessible per aquesta comunitat. Les persones sordes es troben a diari amb barreres de comunicació i/o d'accés a la informació que dificulten la seva participació plena en el seu entorn.

Des de Beques Erasmus Ils entenem accessibilitat com tot allò que té a veure amb la llengua de signes, el subtitulat, l'alteritat amb senyals no acústiques únicament, l'increment de visibilitat, etc... A l'hora que ens emparem en la Llei 51/2003 "Llei d'Igualtat d'Oportunitats, No discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat" (LIONDAU), i la Llei 27/2010 "Llei de la Llengua de Signes Catalana". I des d'aquí és d'on arrenca la nostra iniciativa.

L'accessibilitat a les beques Erasmus plus s'aplica a la gestió, desenvolupament i avaluació que l'Associació Mundus ja ofereix des de fa uns anys als/les estudiants dels diferents Cicles Formatius. Erasmus plus és l'únic programa que impulsa les perspectives laborals i el desenvolupament personal, a més d'ajudar els sistemes d'educació, formació i joventut a proporcionar un ensenyament i un aprenentatge que dotin a les persones de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura.

Beques Erasmus Ils és una iniciativa d'accessibilitat que gestiona el servei d'intèrpret en llengua de signes per els i les participants sordes que estudien cicles de grau mitjà i superior usuaris de la llengua de signes, i que sol·liciten la beca Erasmus per poder viatjar a diferents països d'Europa continuant la formació acadèmica. Hi ha la possibilitat de disposar d'una subvenció europea per accedir a la beca Erasmus amb cobertura total d'intèrpret de Llengua de Signes. (Per a més informació contacta a: [email protected]).

Val a dir que aquesta iniciativa s'encarrega de trobar l'allotjament, gestiona la beca incloent una partida de diners fungibles “pocket money” i transport públic, tutoritza i fa un seguiment del dia a dia i de l'estada al país estranger. Per això, ens és del tot imprescindible i disposem de la figura professional degudament qualificada de l'intèrpret en llegua de signes. Quant a l'activitat pròpiament, la interpretativa, val a dir que el que la fa necessària en aquest projecte és el seu caràcter oral, ja que l'intèrpret en si és coneixedor de la llengua pròpia del país destí, la seva bidireccionalitat en qualsevol situació comunicativa i per descomptat la immediatesa que comporta l'actuació de l'intèrpret en directe.

Així, Beques Erasmus Ils accessible per a persones sordes és un projecte de mediació i interpretació que utilitza la llengua de signes i promou l'accessibilitat, la inclusió i la interacció entre dues comunitats de persones, la comunitat sorda i la comunitat oïdora, i en conseqüència, l'accés de ple dret de totes les persones que formen part d'aquest projecte. La llengua de signes és el mitjà que estarà present en tot el procés per a la consecució dels objectius, al mateix temps que s'apodera a les persones amb deficiència auditiva signants.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article