L’ètica aplicada en la intervenció social: el respecte a les persones