FESOCA alerta del risc d'exclusió educativa de les persones sordes

Molts estudiants han denunciat insuficiència d'intèrprets i d'hores de prestació d'aquest servei en centres educatius


(pdf)

La Federació de Persones Sordes de Catalunya alerta del risc d'exclusió educativa de les persones sordes si la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya limita o redueix els serveis d'interpretació a la Llengua de Signes Catalana, a les aules. Al llarg d'aquest curs, molts estudiants sords i sordes han denunciat la insuficiència tant d'intèrprets de Llengua de Signes Catalana com d'hores de prestació d'aquest servei en centres educatius provocant que l'alumnat sord no pugui accedir a la informació i als continguts curriculars en igualtat de condicions que la resta dels seus companys i companyes.

La Federació considera que l'accés a l'educació és una qüestió de drets humans i fonamentals que, per tant, l'actual conjuntura econòmica no pot ser un argument per reduïr o deixar d'oferir uns serveis que faciliten l'educació i la formació d'aquestes persones.
 
Hem de recordar que els serveis d'intèrprets de Llengua de Signes han de prestar-se de manera universal, tal com s'estableix a la Llei 51/2003 d'Igualtat d'Oportunitats, No Discriminació i Accessibilitat Universal de Persones amb Discapacitat, la Llei 17/2010 de la Llengua de Signes Catalana, i l'Article 24 de la Convenció Sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de la ONU.
 
Des d'aquestes línies, la Federació demana a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que adopti mesures urgents per evitar que es produeixi una situació de discriminació i de risc social dels estudiants sords i sordes.
 
Així, també considera que és necessària una revisió i renovació del sistema educatiu de l'alumnat sord a Catalunya d'acord amb l'informe que s'adjunta en format PDF ja que les circumstàncies socials actuals han canviat significativament els darrers vint anys, des de que es va implantar l'educació bilingüe a Catalunya.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article